Det är roligt att vår nya resurssida för kristna församlingar Äktenskap.info uppmärksammas av P1-morgon; den är värd uppmärksamhet! Helt förutsägbart uppmärksammas dock enbart en del av sidan, nämligen frågan om samkönade relationer, vilket även radioinslagets rubrik vittnar om; ”Kristen sajt anklagas vara HBTQ-fientlig”.

Inslaget bekräftar det vi skriver om bakgrunden till resurssidan, nämligen att ”[d]et offentliga samtalet i frågor som har med äktenskap, familj, sexualitet och sexuell läggning att göra, har under lång tid varit präglat av låsningar. Många kristna har helt gett upp tanken på att kunna föra något konstruktivt samtal om dessa saker, i alla fall där andra åsikter än majoritetssamhällets får formuleras. Inte sällan tenderar en mer traditionell hållning att bemötas av alltifrån oförståelse till vrede, ofta åtföljt av såväl personangrepp som nedsättande etiketter.”

Anders Camenius från Riksförbundet EKHO får kommentera sidan och talar först om formatet; det nya är att innehållet är Internetbaserat, lätt att nå, skrivet med referenser till Bibeln och med hänvisning till rapporter och forskare. Han konstaterar att det ger ett genomarbetat och seriöst intryck. Det tar vi som en positiv kommentar. Vår ambition är att alltid producera gedigna resurser som som analyserar och argumenterar på ett konstruktivt sätt.

Den invändning som lyfts fram av Camenius och EKHO är att ”det gör ont, väldigt ont” att läsa argumenten. Det är förståeligt och här behöver vi visa varandra medkänsla och omsorg. Det är den kristna gemenskapens kallelse att utgöra en sådan miljö av omsorg. Men att etiska ställningstagande i frågor som berör våra personliga liv gör ont, är ofrånkomligt. För många kristna HBTQ-personer, som önskar följa Bibelns undervisning, är exempelvis Prideveckan i Stockholm, Malmö eller Göteborg den jobbigaste veckan under hela året. Oavsett vilket ställningstagande vi gör i frågan om det är förenligt med Guds vilja att leva i samkönade sexuella relationer eller inte, kommer det att upplevas som mer smärtsamt för den grupp av människor som intar den motsatta positionen. Det gäller också EKHO.

I en sådan situation är det desto viktigare att vi lär oss att leva tillsammans Ä med respekt för varandra Ä med våra olika uppfattningar. På Äktenskap.info betonar vi att alla människor är skapade till Guds avbild och därför har samma värde och att vi alla har fallit i synd och därför i grunden har samma problem. Det kristna evangeliet erbjuder oss alla förlåtelse och en väg tillbaka till Gud.

Att HBTQ-personer utsätts för hatbrott, hot och missaktning är givetvis skandalöst och vi behöver alla stå tillsammans för att det ska upphöra. Men EKHO:s anklagelse att de argument som vi diskuterar på resurssidan Ä argument som mycket noggrant är underställda det bibliska perspektivet att alla människor är skapade till Guds avbild och älskade av honom Ä skulle leda till hatbrott är en ogrundad anklagelse. Det gäller även det insinuanta i att vi är skyldiga till att människor begår självmord. Vår utgångspunkt som kristna är att vi är kallade att älska vår nästa som oss själva och att hjälpa dem som lider. Inspirationen till hatbrott har andra källor än kristen tro.

För en kristen kyrka är det oundvikligt att samtala om sexualetik. Vi tror att Gud har skapat människan och att han har en avsikt med vår existens. Resursidan Äktenskap.info är en resurs för ett sådant samtal, där vi framför de enligt vår bedömning starkaste argumenten.