Ä Regeringen har en utmaning att behandla alla livsåskådningar lika. Här har mediedebatten i stort sett uteblivit jämfört med förra årets storm kring den då nyutnämnde arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, med tidigare bakgrund i Livets ord och Ja till livet, säger Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till regeringsförklaringen.

Ä RFSU:s tidigare generalsekreterare Åsa Regner, som ansvarade för det ensidiga skolmaterialet ”Sex på kartan”, har blivit barn-, äldre- och jämställdhetsminister utan debatt. Likaså när det gäller nye justitieministern Morgan Johansson, som suttit i Humanisternas styrelse och argumenterat för att religionens ökande betydelse är en fara för demokratin. Mer debatt har det varit kring nye bostadsministern Mehmet Kaplan, som tidigare bjudit in en känd antisemit till riksdagen och som i somras jämförde svenska jihadister i Syrien med svenska frivilliga under finska vinterkriget. Något som han nu har ångrat.

Ä Däremot är det talande att Kaplan trots sommarens uttalande utnämndes till minister i jämförelse med den hårt kritiserade talmanskandidaten Susanne Eberstein. På grund av ett mer än ett decennium gammalt uttalande där hon argumenterade mot homoadoptioner utifrån försiktighetsprincipen, fick hon inte talmansposten, säger Jacob Rudolfsson.

Då religionsfriheten är en allt mer utmanad del av rättigheterna runt om i världen, inte minst i Syrien, Irak och norra Nigeria, hade SEA hoppats att religionsfrihet skulle vara en viktig del i regeringsförklaringen.

– Vår förhoppning är att den nytillträdda utrikesministern lyfter fram detta i den kommande utrikesdeklarationen. Samtidigt tog det lång tid för alliansregeringen att nämna religionsfrihet i sina avsiktsförklaringar för utrikes­politiken. Vår förhoppning är även att den nya samfundsministern inte försöker styra kyrkornas och övriga religiösa samfunds teologi och trosutövning, exempelvis genom statsbidraget.

Ett av SEA:s fokusområden rör äktenskap och familj och på det familjepolitiska området får man avvakta och se vilken politik som
den nya regeringen faktiskt kommer att föra, menar Jacob Rudolfsson.

Han ifrågasätter dock att Stefan Löfven valde att nämna stjärnfamiljer, men inte kärnfamiljer, i sin regeringsförklaring. Och han menar att det blir problematiskt om man vill ta bort familjers valfrihet och tvångskvotera i föräldraförsäkringen, men att liknande tendenser fanns också hos förra regeringen.

Ä Här kommer SEA att fortsätta vara en stark röst för familjers rättigheter och syna regeringen och riksdagens politik.

Ä Jag saknade också försam­lingars och de religiösa samfundens viktiga roll när det gäller civilsamhället. Inte minst angående integrationsutmaningarna. Nu har vi inte ens en integrationsminister. Om vi vill ha ett gott, pluralistiskt samhälle måste vi ta tag i de faktiska integrationsutmaningarna och inte gömma undan dem, säger Jacob Rudolfsson.​