Hur bemöter vi som kristna vår kulturs stora invändningar mot vår tro? Välkommen den 20-22 april till konferensen Till trons försvar i Stockholm! Huvudtalare är William Lane Craig, ledande religionsfilosof och en av världens främsta apologeter.

I fjol skapade William Lane Craigs talarturné i Storbritannien stor uppmärksamhet, bland annat då ateisten Richard Dawkins vägrade debattera honom.

Plats: Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm
Arrangörer: SEA, Apologia och CredoAkademin.
Övrigt: Information och anmälan finns här. Program kommer inom kort.