Ä Det finns många förutfattade meningar i vår kultur om Gamla Testamentets gudsbild. Från sommarens parodiska recension i Dagens Nyheters kulturdel om att ”Gud är en godtyckligt gestaltad maffiaboss” till Richard Dawkins ord om att Gud är ”en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare”. Med höstens konferens ”En ond Gud?” vill vi tackla denna utmaning.

Det säger Jonna Krekola, ordförande i Apologia, som arrangerar konferensen ”En ond Gud? Om Guds agerande i Gamla Testamentet” i Folkungakyrkan, Stockholm, den 12Ä14 september, tillsammans med Folkungakyrkan, Svenska Evangeliska Alliansen och CredoAkademin.

Huvudtalare är etikprofessorn Paul Copan, vid Palm Beach Atlantic University i Florida, som har skrivit ett stort antal böcker om gudsbilden och moralen i Gamla Testamentet. Bland annat ”Is God a Moral Monster? Ä Making Sense of the Old Testament God”, som är den mest uppmärksammade boken på området.

– Även om den gammaltestamentliga etiken medför vissa utmaningar, överdrivs och förvrängs etiken av de nya ateisterna. Deras vanliga retorik och ofta förenklade argument kan ge poäng hos en viss publik, men påståendena presenterar en skev bild av gammaltestamentlig etik och Guds karaktär, säger Paul Copan.

Gary Habermas, professor vid Liberty University, som varit en flitig Sverigebesökare och debatterat kring uppståndelsens historicitet, säger om Paul Copans ”Is God a Moral Monster?” att ”Det finns praktiskt taget ingen annan forskare jag hellre läser på det här området än Paul Copan”.

Bland övriga talare på konferensen är den engelske kulturanalytikern Tony Watkins, vid Damaris, Josef Forsling som är doktor i Gamla Testamentets exegetik, samt Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson.