– Det har varit känt under en längre tid att bibelkunskapen
sjunker i de kristna församlingarna. Samtidigt är relationen till Bibeln och de bibliska texterna helt avgörande både för oss som enskilda lärjungar och för församlingens framtid i Sverige.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen, inför fortsättningen på fjolårets succékonferens ”Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?” som äger rum lördagen 1 februari på Örebro Missionsskola i samarbete med Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Örebro Teologiska Högskola.

– Bibelläsningen och bibelbruket har under en längre tid varit på nedgång bland kristna i allmänhet. Inte ens i sammanhang med en hög bibelsyn är det självklart att Bibeln blir läst och använd som den borde. Hur kan bibelläsandet och bibelbruket uppmuntras i våra församlingar? säger Mikael Tellbe lärare vid Örebro Teologiska Högskola och pastor inom Evangeliska Frikyrkan.

”Ett levande ord från Gud” är namnet på uppföljningskonferensen. Huvudföredragshållare är Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund, som kommer att tala om användningen av Bibeln i kyrkan och kulturen, Mikael Tellbe, om att läsa Bibeln som ett ord från Gud, och Stefan Gustavssons vars rubrik är ”Sola Scriptura? Bibeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoritet”. Dagen avslutas med ett panelsamtal där EFK:s missionsdirektor Anders Blåberg, pastorn Linda Bergling, teologen och författaren Runar Eldebo, pastorn Eleonore Gustafsson och prästen Anahita Parsan medverkar.

Nytt för i år är att det mellan huvudföredragen finns det en rad valbara seminarier. Några av ämnena handlar om hur Bibelns kanon utvecklades, om apokryferna och de gnostiska texterna, om Bibelns röda tråd, om bibelöversättningarbetet, och hur man kan använda Bibeln i det utåtriktade arbetet.

– Förra gången Evangeliska Alliansen, Folkbibeln och Örebro Missionsskola hade en sån här dag handlade det om bibelsyn: Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Nu vill vi gå vidare med det som kanske är ännu viktigare: Hur läser vi och använder Bibeln som Guds ord? Vi vill tillsammans visa på vikten av att lyssna och leva med Bibeln som ett levande ord från Gud, säger Mikael Tellbe.

Klicka här för pris, anmälan och mer information.

Schema:

09:30 – 10:00 Registrering och fika

10:00 – 10:10 Introduktion

10:10 – 11:10 Föredrag: ”Bibeln i Sverige i dag: bibelbruk i kyrkan och
kulturen” (Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör tidningen Dagen)

11:15 – 12:15 Seminarier (länk)

12:15 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:15 Föredrag: ”Att läsa Bibeln som ett ord från Gud” (Mikael
Tellbe, lärare vid Örebro Teologiska Högskola)

14:20 – 15:20 Seminarier (länk)

15:20 – 15:50 Fika

15:50 – 16:50 Föredrag: ”Sola Scriptura? Bibeln och traditionen. Vad är vår
yttersta auktoritet?” (Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska
Evangeliska Alliansen)

16:50 – 17:00 Paus

17:00 – 18:00 Panelsamtal: ”Bibeln och församlingen” (Medverkande:
Anders Blåberg, Linda Bergling, Runar Eldebo, Eleonore Gustafsson och Anahita Parsan. Moderator: Elisabeth Sandlund)