1. Krigen i Gamla testamentet – några olika förhållningssätt

2. Gud som krigare

  1. Krigets lagar

4. Utrotningskrigen – fyra bibliska motiveringar

  1. Heliga krig?
  1. Gamla testamentet, korstågen och jihad– vad är skillnaden?
  1. Fredens och kärlekens religion?
  1. Lammet och Lejonet