Vi anser att vårdpersonal skall ha rätt till samvetsfrihet, det
vill säga rätt att inte behöva medverka vid att utsläcka liv, varken i dess början eller slutskede. Vördnad för livet bör vara det främsta rättesnöret inom vården. Det skriver flera pastorer, präster och ledare, bland annat SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson i ett upprop i Aftonbladet.

Ett centralt inslag i den kristna tron är respekten för människovärdet. Den kristna övertygelsen om att alla människor är skapade till Guds avbild, leder till en respekt för livet. Kampen för människovärdet blir som allra tydligast när det gäller att värna om de allra minsta, de allra mest utsatta, de mest hotade och sårbara.

Vi skakas över berättelser om människor som flyr sina liv och som drunknar på grund av att båtar förliser i Medelhavet, om människor som kvävs till döds i trånga lastutrymmen i båtar eller lastbilar. Historiskt har kristna alltid engagerat sig för människor i nöd. Vi vill göra allt vi kan för att hjälpa, skydda och tala för dem som inte kan föra sin egen talan, för flyktingar och människor som är offer för krig, trafficking eller på andra sätt förtryckta och utnyttjade, för barn, sjuka, gamla och döende.

För den kristna kyrkan har det i 2000 år varit självklart att värna om rätten till liv. Vi vill kämpa för respekten för livet från befruktningen till den naturliga döden. Vi vill arbeta för en livets kultur i hela samhället.

För en tid sedan uppmärksammades en barnmorskas vädjan till Socialstyrelsen, där hon skriver att hon fasar inför att tvingas utföra sena aborter, där fostren lever och kämpar för sina liv. I sitt brev till Socialstyrelsen skriver hon: ”Eftersom det inte finns några regler och bestämmelser om vad man ska ta sig till med ett foster som kämpar för livet, så lämnar man ju fostret att självdö i en rondskål eller ett bäcken. (Ä) Jag hade bestämt mig för att aldrig, aldrig mer befatta mig med denna syssla. Tvingas jag nu sluta som barnmorska? Hur ska jag agera? Och om jag tvingas fortsätta och ge mig in i detta igen, vad skall jag göra med fostret när det lever?”

I Sverige i dag tvingas barnmorskor att välja mellan att medverka vid abortingrepp som avslutar små människoliv, eller att sluta sitt jobb. Samtidigt har politiker och opinionsbildare aviserat en önskan om att utreda möjligheten att införa aktiv dödshjälp. Om dödshjälp legaliseras i Sverige – skall vårdpersonal då också tvingas att utsläcka människoliv genom eutanasi eller assisterat självmord?

Vi anser att vårdpersonal skall ha rätt till samvetsfrihet, det vill säga rätt att inte behöva medverka vid att utsläcka liv, varken i dess början eller slutskede. Vördnad för livet bör vara det främsta rättesnöret inom vården.

Enligt Europakonventionens artikel 9 har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Enligt resolution 1763 från Europarådets parlamentariska församling skall ingen person tvingas, hållas ansvarig för, eller på något sätt diskrimineras för, att på grund av samvetsbetänkligheter inte vilja utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Majoriteten av länderna i Europa erkänner samvetsfrihet för vårdpersonal.

Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal är en ytterst viktig etisk fråga, som vi anser att den kristna kyrkan behöver starkt försvara i Sverige. Därför sluter vi upp kring detta upprop för rätten till samvetsfrihet.