Tony Blair, Storbritanniens förre premiärminister, talar nu mer öppet om sin kristna tro än tidigare. I en intervju den 5 mars 2009 om tro i ett sekulärt samhälle sa han bland annat följande: ”The real test of a religion is whether in an age of aggressive secularism it has the confidence to go out and make its case by persuasion.”

Det stämmer väldigt väl med SEA:s syfte: vi vill argumentera för den kristna tron med övertygelse.

När vår nyvalda styrelse i veckan hade sitt första sammanträde fastställdes vilka områden som vi särskilt kommer att prioritera det kommande året. Det är fem frågor som det står en särskild strid om i vår tid.

För det första ”Religions- och yttrandefrihet”. På många håll i världen saknas grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Här i väst, där vi trodde att dessa friheter hade en självklar förankring, pågår dessvärre processer där religions- och yttrandefriheten begränsas, till exempel utifrån olika former av hetslagstiftning eller diskrimineringslagar. Läs här om hur myndigheterna i England motarbetar en ung flickas omvändelse till kristen tro.

För det andra ”Den ifrågasatte Jesus”. Böcker och filmer om Jesus sköljer över oss, alla med nytolkningar av vem mannen från Nasaret egentligen var. Och med ständig misstro mot och misstolkning av källmaterialet om Jesus. Just nu är det Jonas Gardell som upphöjts till profet, med budskapet att Jesus inte vara Guds son och inte dog för världens synder. Ett budskap som mottas med öppna armar, inte bara på tidningarnas kultursidor, utan också i kyrkor (!) runt om i landet.

För det tredje ”Bevara äktenskapet”. Sedan den 1 april har vi juridiskt en könsneutral äktenskapslag; nu väntar slaget om kyrkorna. Vid höstens kyrkomöte kommer frågan att avgöras för Svenska Kyrkans del, men diskussionen kommer att föras i alla kristna sammanhang.

För det fjärde ”Utmaningen från humanisterna”. Den onyanserade och naiva kritiken mot kristen tro – ”Alla moderna människor förstår att kristendomen är en mytologi…” – basuneras ut allt högre. I namn av förnuft och vetenskap vill man rensa samhället från religion.

För det femte ”Livshjälp eller dödshjälp?” – ett nytt prioriterat område för SEA! Det senaste året har frågan fått förnyad aktualitet genom att Statens Medicin-Etiska Råd i en skrivelse till regeringen diskuterar aktiv dödshjälp; med en förskönande omskrivning kallas det nu ”aktiv läkarhjälp vid självvalt livsslut”.

I riksdagen har det samtidigt bildats ett tvärpolitiskt nätverk som vill driva frågan. Här står vår kultur vid ett dramatiskt vägskäl, som handlar om människans värdighet, och där alla vi som tror på livet måste höja vår röst.

Tillsammans kan vi göra skillnad! Som Tony Blair också sa i intervjun: ”…people should be proud of their Christianity and able to express it as they wish”.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen