Islams och kristendomens radikalt olika påståenden kan inte samtidigt vara sanna, skriver Jacob Rudenstrand i en Dagenkrönika.

Det är inte bara kyrkorna som har ställt om under coronapandemin. Även muslimska församlingar har fått tänka nytt, när troende muslimer inte kan mötas fysiskt. Att fastemånaden ramadan nu pågår innebär utmaningar. På Stockholms moskés Facebooksida finns videoklipp på teman som ”Kan man be bakom en livesänd imam?” och ”Kan man be taraweeh /en kvällsbön under ramadan/ hemma under rådande pandemi?”. Helgens eid-firande, som avslutar fastan, kommer att se annorlunda ut.

Frågan om hursamfund kan förhindra smittspridning samtidigt som de ger troende andlig näring förenar kristna och muslimer. Däremot kvarstår avgörande skiljelinjer, som vem vi riktar våra böner till. Frågan om huruvida kristna och muslimer tillber samma Gud viftas ofta bort. Det har rört sig om välmenande dialoginitiativ eller företrädare som sagt att då det bara finns en gud tillber vi samma Gud. Som statsvetaren Magnus Hagevi nyligen skrev här på krönikeplats delar staten denna uppfattning och den återkommer även i skolans religionsundervisning (Magnus Hagevi: När staten bestämmer vem Gud är).

För konvertiter med muslimsk bakgrund vars tro bedöms av Migrationsverket – eller av hemlandets apostasidomstolar – handlar det dock om liv och död. Frågan om vem vi ber till är lika aktuell nu när interreligiösa böneinitiativ mot corona lanseras. Varje seriöst troende behöver ta ställning i frågan.

För många muslimer är svaret ja. I sura 29:46 hävdas det att ”vår Gud och er Gud är en och samme”. Samtidigt avvisas Jesu gudom och Koranens författare lånar ur apokryfiska texter skrivna långt efter evangelierna. Ett exempel är hur Jesus skapade fåglar av lera (3:49 och 5:110), som går att läsa i Thomas barndomsevangelium från cirka år 150, en text utan historisk trovärdighet. Treenigheten beskrivs som hädelse (5:73; 5:116; 4:171) och missförstås. Bland annat sägs att kristna tillber Jesus och Maria ”som gudomliga väsen vid sidan av Gud”. Men som kristna tror vi på en enda Gud som samtidigt är tre personer.

Även om kristnaoch muslimer kan vara överens om vad titeln “Gud” står för (evig, allsmäktig och allestädes närvarande) är ändå tahweed, Guds transcendens och odelbarhet, central för islams gudsbild. På samma sätt är treenigheten grundläggande för kristna. Den utgör fundamentet i tron på vem Gud är och hur Gud har agerat i historien, specifikt genom Jesus från Nasaret, hans död och hans uppståndelse. Islams och kristendomens radikalt olika påståenden kan inte samtidigt vara sanna.

En del kristnas påstående om att vi tillber samma Gud må motiveras av att vilja motverka intolerans. Men denna religionsrelativism är en teologisk återvändsgränd och en förolämpning mot våra förföljda syskon.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare.

Klicka här för att läsa artikeln på Dagen.se