Inför det stundande valet har Svenska Evangeliska Alliansen genomfört en enkätundersökning bland kandidater till riksdagen.

Undersökningen har riktat sig till de som står på plats 1-5 på partiernas listor i samtliga valkretsar. Vi har valt att fokusera på riksdagspartierna samt de tre partier som har nationella listor, d v s Feministiskt initiativ, Sverigedemokraterna och Piratpartiet. I våra kommentarer har vi dock utelämnat de tre sistnämnda, eftersom svarsunderlaget är för dåligt för att kunna dra några slutsatser.

Syftet med undersökningen har varit att få svar på frågor som vi vet att många kristna i vårt land funderar på och vill ha svar på innan de röstar. Undersökningen fokuserar på frågor som av olika anledningar hamnat i skugga i debatten, men som är avgörande för hur många av våra grupper väljer att rösta och kryssa.

Undersökningen består av åtta flervalsfrågor. Det är primärt tre större områden som behandlas; synen på människan/människovärdet, religionsfriheten samt synen på det civila samhället och dess förhållande till staten.

Vi har använt oss av etiketten ”Rekommenderad kandidat” för de kandidater som har ”alla rätt” på enkäten. Med hjälp av denna etikett uppmuntrar vi också Dig att kryssa någon av dessa kandidater.

Det finns inte rekommenderade kandidater i samtliga valkretsar. I dessa fall kan undersökningen ändå vara till hjälp. I många valkretsar finns det kandidater som endast avviker i någon fråga. Beroende på hur viktig frågan är kan det ändå finnas anledning att kryssa personen. På hemsidan finns information om hur man kan hitta en lämplig kandidat.

Vi vill poängtera att ”Rekommenderad kandidat” INTE betyder att SEA ställer sig bakom hela den personens politiska agenda, utan betyder endast att vi bejakar kandidatens syn i de frågor undersökningen behandlar.

Så några kommentarer till undersökningen i sin helhet. Resultatet är belysande på flera punkter:

1) Samvetsfrihet för individen står inte högt i kurs till vänster. Majoriteten på vänstersidan är positiv till vigselplikt, dvs att präster/pastorer/imamer/rabbiner ska tvingas viga samkönade par för att få behålla vigselrätten.

2) Glädjande nog är majoriteten av kandidaterna tveksamma till dödshjälp. Mest positiva till dödshjälp är kandidaterna från Moderaterna och Miljöpartiet.

3) Beklämmande få ifrågasätter Europas mest liberala abortlag. 7-8 % av kandidaterna på vänstersidan vill till och med höja tidsgränsen för fri abort. Å andra sidan önskar 44 % av Kristdemokraternas kandidater att sänka tidsgränsen för fri abort.

4) Många, över hela det politiska spektra men med undantag av Socialdemokraterna, anser att nuvarande äktenskapslag ska ersättas med en civil samlevnadsbalk. I Socialdemokraterna har ingen enda angett att de vill ersätta nuvarande lagstiftning med en civilrättslig ordning.

– I en kristen livssyn är människans värde från livets början till dess slut, religionsfriheten och det civila samhällets möjligheter avgörande frågor. SEA har därför identifierat kandidater som vi, i dessa frågor, vill rekommendera. Det betyder inte att vi stöder kandidatens samlade politiska agenda, men vi har försökt att varudeklarera dem utifrån dessa områden. Det här är frågor som är av stor vikt för kristenheten. Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen.

– Vi uppmuntrar varje person att ta sitt ansvar och rösta, men också att kryssa en bra kandidat. Vi uppmuntrar till att kryssa personer som har en tydlig inställning i människovärdesfrågor, religionsfrihetsfrågor och frågor om det civila samhällets frihet och betydelse. I SEA tycker vi självklart att det är viktigt att kandidater med en tydlig kristen profil får vårt stöd. Ett konkret sätt att stödja dem är att kryssa dem på söndag, säger Stefan Gustavsson.

– Partietiketten säger inte allt om en kandidat. Som kristna är det därför viktigt att vi också väljer en person som står upp för en kristen människosyn, religionsfrihetens betydelse och det civila samhällets frihet, avslutar Stefan Gustavsson.

Länk till sidan med undersökningen