Nu är det tragiska beslutet fattat. Svenska kyrkan har som första kyrka i världen beslutat sig för att viga samkönade par till äktenskap. Beslutet fattades med stor majoritet. Röstsiffrorna var 176-62.

Vi frågade Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, om hans syn på beslutet.

Vad är din reaktion på beslutet?

– Vi är inte förvånade, beslutet var väntat, men vi är ändå djupt besvikna. Svenska kyrkan avviker från kristen tro och fjärmar sig från Jesus och apostlarnas undervisning och från den världsvida kyrkan. Det är tragiskt. Ytterst handlar detta om att Svenska Kyrkan nu tystar Guds Ord, säger Stefan Gustavsson.

I Aftonbladet i onsdags skrev Margareta Brandby-Cöster, ledamot av Svenska kyrkans teologiska kommitté, om den nya synen på äktenskapet. I slutet på artikeln kommer hon på den för en kristen kyrka högst relevanta frågan: ”Vad säger då Bibeln?”

Hennes svar lyder: ”Som kristen kan man aldrig läsa Bibeln för att tillrättavisa andra. Man kan bara tilltalas av Guds ord för att själv bli räddad undan sin egen inkrökthet och sin tro att man fixar livet på egen hand. I Bibeln talar Jesus till oss med ”makt och myndighet”. En myndighet som är kraftfull och in i döden till för den svages skull, som på grund av de mäktigas feghet och godtycke fråntas Guds välsignelse!”

Kan man verkligen tillrättavisa någon annan utifrån Bibelns Ord?

– Brandby-Cöster har helt rätt i att Guds Ord först och främst gäller mig som läser det. Men sedan har det också en allmängiltighet. Kyrkan ska inte tysta Guds Ord, utan offentligt lyfta fram Guds vilja.

– Nu verkar hon ju inte tro på sina egna ord. Först hävdar hon att man inte kan tillrättavisa andra med utgångspunkt i Bibeln. I meningen efter talar hon sedan om hur de svaga förtrycks av de mäktiga – något som Guds Ord talar mycket om – och helt plötsligt är det fritt fram att tillrättavisa, fortsätter Gustavsson.

Vad får beslutet för konsekvenser?

– Jag menar att genom det här ödesdigra beslutet klipper Svenska Kyrkan av sina egna rötter i Guds Ord och förlorar därmed möjligheten till andlig förnyelse.

– Nu behöver Svenska kyrkan mer än någonsin återvända till rötterna för den kristna tron, som vi finner i Guds Ord.

Ni genomförde en mejlkampanj, som riktades mot kyrkomötets ledamöter och biskoparna. Varför gjorde ni det?

– För det första är frågan inte vilken fråga som helst, utan har kyrkohistorisk karaktär. Därför finns det skäl att agera.

– Sedan valdes det sittande kyrkomötet innan denna frågan var aktuell. De har alltså inte mött sina väljares uppfattning i frågan. Kampanjen syftade till att uppmärksamma ledamöterna på att det finns en stark negativ reaktion och en stor sorg bland många av deras väljare – inte minst bland det trognare kyrkfolket – mot utskottets förslag.

– Vi märker att många kristna i Svenska kyrkan känner sig maktlösa inför utvecklingen i kyrkan, som upplevs ske helt över huvudet på dem som möts till gudstjänst. Vi vill ge dem en röst i kyrkomötet. Proceduren som lett fram till att frågan nu tas upp kyrkomötet är ingenting mindre än en skandal. Mejlkampanjen är här protest mot det ynkliga sätt som Svenska Kyrkan agerar på, nämligen att ändra sin teologi av politiska skäl. Då vill vi markera att kyrkan borde följa Jesus och inte riksdagen.

Inom loppet av ett dygn kom cirka 800 mejl in till varje ledamot. Är det inte bara att irritera ledamöterna?

– Vi har ju inte skickat ett enda mejl till ledamöterna, utan har bara gjort det enkelt för människor att kontakta de folkvalda. Det är ju enskilda, djupt engagerade människor bakom varje mejl.

– Det är ju dessutom inte vilka privatpersoner som helst som har kontaktats, utan folkvalda ledamöter som behöver få veta vad folket tycker i en för kyrkan viktig fråga. Det får man nog stå ut med om man vill vara folkets representant.