Sverige har en lång historia som enhetskultur: ett språk, en religion (för säkerhets skull statskyrka under 400 år), ett maktbärande parti… Denna samförståndsanda – att alla ska tycka och tänka inom officiellt bestämda ramar – är förstås praktisk. I längden är den dock farlig om vi önskar ett öppet och fritt samhälle.

Just nu gäller det synen på homosexualitet, där det enbart får lov att finnas en uppfattning: Homosexualitet är en likvärdig normalvariation bland oss människor – jämförbar med variationer i hårfärg – och ska därför på alla sätt bejakas och uppmuntras. Den som hyser en uppfattning som avviker från denna politiskt korrekta uppfattning betraktas antingen som en okunnig människa som ska uppfostras eller som en ond människa som inte hör hemma i samhället.

Attityden är farlig för det demokratiska samhällets utveckling, eftersom den sprider rädsla kring självständigt tänkande och egen etisk reflektion. Jag har det senaste året fått över 20 samtal från människor som fortsatt stöder uppropet Bevara Äktenskapet, men som ändå önskar att deras namn ska strykas från listan och inte vara synligt. Varför? I nästan alla fall har orsaken varit att de söker nytt jobb och därför är rädda att deras åsikt i äktenskapsfrågan – att de stöder gällande svensk lagstiftning! – ska minska deras chanser att få ett nytt jobb.

Åke Green har av media sedan länge placerats i facket med onda människor. Nu har han dessutom fråntagits sitt medlemskap i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO – eftersom han har fel uppfattning om homosexualitet. Detta trots att hans yttrande prövats i både Hovrätten och Högsta Domstolen och Green frikänts.

Beslutet är häpnadsväckande och skrämmande. Signalen är tydlig: Bara den som har en politiskt korrekt sexualetik får arbeta för nykterhet inom IOGT-NTO. Så sprider sig rädslan ytterligare. Vad är nästa steg? Måste man redovisa sin uppfattning om homosexualitet för att spela korpfotboll, gå med i kooperationen, åka tåg med SJ, söka statliga tjänster…

Jag förstår dem som stannar kvar i IOGT-NTO med motiveringen att nykterhetsfrågan är prioriterad. Personligen tycker jag dock att det är läge för skarp protest från medlemmarna. Kräftor kräfva dessa drycker, sa Albert Engström en gång i tiden om rusdryckerna. Nykterhet kräfva politisk korrekthet i synen på sex, tycks IOGT-NTO mena idag. Varför då, undrar jag?

Vi måste bryta rädslan som andra försöker fånga oss i. Det gäller frågan om homosexualitet, liksom många andra frågor där det politiskt korrekta skapat en form av åsiktsdiktatur. Ett demokratiskt samhälle förutsätter tvärtom att det är högt i taket.

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen