I förra veckan presenterade Svenska Kyrkans Läronämnd sitt yttrande om vigsel
och äktenskap. Som väntat tillstyrker de att kyrkan ska förändra sin

äktenskapssyn och bejaka enkönat äktenskap.

Glädjande nog har ett flertal

biskopar gått mot strömmen och kraftfullt reserverat sig mot beslutet. Det är

efterlängtat, i en kyrka där en politiskt korrekt konformitet allt för ofta

dominerar. I en lång och välformulerad text sågar biskoparna Läronämndens

yttrande.

Reservationen avslutas med orden: ”Om Svenska kyrkan en gång

låtit statens beslut avgöra innehållet i en lärofråga, så kan kyrkan göra det

igen, i helt andra lärofrågor. En dörr öppnas som kan bli svår att stänga

igen.”

Tyvärr finns det här en sorglig ironi. Biskoparna, som nu så

kraftfullt försvarar äktenskapet, röstade för några år sedan för välsignelse av

ingånget partnerskap. Det förändrade på det principiella planet kyrkans syn på

homosexuell samlevnad. Som jag ser det var biskoparna själva med och låste upp

den dörr de nu menar måste förbli stängd.

Läronämndens yttrande samt de

fyra reservationerna

kan du läsa här. Läs också prästen Dag Sandahls giftiga kommentar om de

små passliga lögnerna i läronämndens yttrande.

STEFAN

GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen