Nyligen var jag på besök i Norge, där jag bland annat träffade organisatörerna bakom Ja til Ekteskapet. Vid besöket fick jag veta att många kyrkor och samfund i Norge kommer att fira ”Äktenskapets dag” den 21 oktober. Från Norge tog jag med mig utmaningen att även svenska församlingar borde fira denna dag.

En grupp samfundsledare möttes sedan och gav ett oreserverat bifall till idén. Det känns därför mycket glädjande att lansera Äktenskapets dag även i Sverige. Vi i Svenska Evangeliska Alliansen kommer att fira och vår förhoppning är att dagen också skall firas i många församlingar runt om i landet. Tillsammans kan vi faktiskt förändra det här landet!

Många gånger har vi hört och läst instiftelseorden och vigselgudstjänstens ord om att äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, och människor till hjälp och glädje. Paulus säger att äktenskapet är ett stort mysterium, en stor hemlighet, som på ett unikt sätt utgör en avbild av Jesus Kristus och hans församling. (Ef 5:32)

Denna gemenskap mellan man och kvinna är något vi behöver fortsätta att lyfta upp i våra församlingar, inte minst nu när stressen och pressen i samhället utgör en påfrestning för många relationer. Kyrkor och församlingar har en viktig uppgift i att bevara det äktenskap Gud har gett upphov till. Jag hoppas därför att Äktenskapets dag ska bli en återkommande dag då äktenskapet lyfts fram i våra församlingar, inte bara i Norge och Sverige utan också i ett växande antal länder.

2007 ett särskilt viktigt år

I år är det särskilt angeläget att uppmärksamma äktenskapet, eftersom den statliga utredning som föreslog att även två män eller två kvinnor ska kunna ingå äktenskap, remissbehandlas och debatteras – för att senare behandlas av riksdag och regering.

Vi har ett unikt tillfälle att nu göra en insats för kommande generationer, där vi kan höja vår röst för att äktenskapet bevaras! Låt oss inte missa denna möjlighet. Jag vill därför uppmuntra dig att se till att just din församling lyfter fram äktenskapet söndagen den 21 oktober. Prata gärna med församlingsledningen och se till att vi blir många som lyfter fram äktenskapet mellan man och kvinna. Det kan ske på olika sätt i olika församlingar, beroende på vad som passar. Vi kommer att återkomma med material – såsom appeller, böner och predikoutkast. Lägg gärna in www.bevaraaktenskapet.nu bland dina favoriter på datorn – där kommer vi att kontinuerligt lägga ut fakta, argument och material.

Det jag särskilt vill be dig om nu är följande:

1. Be. I detta skede är bön det mest angelägna – både för äktenskapet och för Äktenskapets dag den 21 oktober.

2. Prata med din församlingsledning. Berätta om Äktenskapets dag för din församlingsledning och be dem lyfta fram äktenskapet på ett särskilt sätt söndagen den 21 oktober.

3. Skicka ett mail till info@bevaraaktenskapet.nu så fort ni har bestämt er för att fira Äktenskapets dag. Denna information kan vi sedan gå ut med till media, till exempel att hundratals församlingar firar Äktenskapets dag från Trelleborg till Kiruna.

Återkom gärna med frågor, via telefon eller mail. Kontaktinformation hittar du här på SEA:s hemsida.

Gud välsigne dig, och tack för Ditt engagemang!

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Ordförande Bevara äktenskapet