Den 14 januari 2008 inbjuder aktionskommittén Bevara Äktenskapet och Svenska Evangeliska Alliansen till stormöte i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Remisstiden för utredningen Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor (SOU 2007:17) går ut den 15 januari och kvällen innan kommer alltså att bli en kväll där äktenskapsfrågan belyses ordentligt.

***************************************************************

information | opinion | kunskap

Syftet med stormötet är att:

– delge allmänheten och media information kring utredningens förslag, dess förarbeten och vad som utelämnats i form av väsentlig, tillgänglig kunskap och referenser till breda opinioners uppfattningar i Sverige, samt hur liknande frågor behandlats i andra länder.

– skapa opinion kring behovet av allsidighet i analyser och bedömningar innan tusenåriga – och dessutom väl fungerande – samlevnadsformer förändras.

– sprida kunskap om vilka psykologiska, ekonomiska, samhälleliga, politiska och religiösa konsekvenser en ändrad äktenskapslagstiftning kan medföra.

I mötet deltar ett stort antal experter och sakkunniga med bred erfarenhet från de områden en lagändring kommer att beröra, såsom psykologi, politik, teologi, juridik och ekonomi.

Moderator för stormötet kommer Siewert Öholm att vara.

Vi vill på ett särskilt sätt inbjuda Dig som prenumerant på vårt elektroniska nyhetsbrev att komma och vara med på mötet. Låt oss fylla S:ta Clara kyrka och på det viset stå upp för äktenskapet!

Tid: Måndagen den 14 januari, klockan 19.00

Plats: S:ta Clara kyrka, Stockholm

Tillsammans förändrar vi Sverige!

***************************************************************

Du kan ladda ner inbjudan som pdf genom att klicka under RESURSER och Bevara Äktenskapet.