– Före Lausannerörelsen var engagemang bland fattiga ett politiskt ställningstagande, men Lausanne visade att det inte var ett politiskt gensvar utan ett andligt gensvar på evangeliet.

Det sa Michael Oh, ledare för Lausannerörelsen, i samband med 40 årsfirandet av den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, Schweiz. Vid kongressen 1974, som samlade 2 700 kristna ledare från fler än 150 länder, däribland Billy Graham, John Stott och Francis Schaeffer, formulerades Lausannedeklarationen, den trosbekännelse som evangelikala kristna använder i runt om i världen.

Enligt Michael Oh, vilket även belystes av deltagare från Latinamerika, betraktades socialt ansvar tidigare som oförenligt med evangelisation då det kopplades till kommunism och politiska revolutioner. För kristna i Latinamerika slog Lausannedeklarationens formulering om att social handling inte är detsamma som evangelisation eller att politisk frigörelse inte detsamma som frälsning, men att det är en kristen plikt, ner som en bomb.

– Många kyrkors och organisationers globala missionsstrategier har dessutom kraftfullt påverkats av Lausanne. Till exempel tänkandet kring 10/40-fönstret och onådda folkgrupper. Som rörelse strävar vi även efter att vara en ledare i tanke och strategisk rådgivare för hela kyrkan. Vi eftersträvar också att influera de som influerar, nationellt, regionalt och internationellt. Detta sker bland annat genom olika konsultationer kring ämnen av stor vikt, sa Oh.

Av de två av de konsultationer som nyligen ägt rum handlade ett om möten med Islam i Västafrika, både när det handlar om evangelisation och där kristna förföljs. Ett annat ämne, som togs upp i Brasilien i slutet av mars och början av april, enligt Oh handlade om framgångsevangeliet och fattigdom, ett ämne som även berörde Femi Adeleye, från Nigeria och som arbetar med World Vision, djupt.

– Det är en stor utmaning i Afrika, vilket drivs fram av konsumtions- och kändiskulturen, sa Adeleye.

– Vi behöver vara medvetna om hotet från falska läror. Det är inte något enkelt och vårt gensvar bör inte vara simplistiskt. Det finns stor variation i motivationer, alltifrån tydliga fall av manipulation till okunskap hos predikanter, fyllde Michael Oh i.

Teologen Chris Wright, ledare för John Stotts organisation Langham Partnership, talade om lärjungaskap i Europa utifrån Kapstadsöverenskommelsen, som han var huvudförfattare till:

– Hela vårt arbetsliv hör till det kristna verksamhetsområdet. Tyvärr har lögnen att det går en skiljelinje mellan ”andligt” och ”profant” arbete trängt djupt in i kyrkans tänkande och handlande. Denna skiljelinje
utgör ett stort hinder för att uppbåda hela Guds folk till Guds mission.

– Kommer vi även att ha integritet när vår tro utmanas? Här kan vi lära oss av de kristna från länder där de under lång tid har förföljts. Vi måste också leva sanningsenliga kristna liv. Att leva ut sanningen innebär att vara Jesu ansikte. Människor kommer att läsa sanningen i ansiktet på dem som i trofasthet och kärlek lever för Jesus, fortsatte Wright.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska
Alliansen, som är fortsättningen på den Svenska Lausannekommittén, gav en presentation under rubriken ”Det unika med Kristus i Europa”. Han konstaterade att utmaningen är att handskas med de ”linser” vilka genom européer betraktar det kristna budskapet. Hårdför ateism, mjuk existentialism, liberal samt nominell kristendom, var några av dessa linser.

– Jag ser ett par stora utmaningar. Dels handlar det om förnuftet; vi behöver utmana påståendet om att alla religioner är i grunden desamma. Tittar man på vad som sägs om Jesus och uppståndelsen i judendomen, islam och kristendomen, kan de olika livsåskådningarna omöjligen alla vara sanna samtidigt, sa Stefan Gustavsson och fortsatte.

– Ett annat område är förhållningssättet att vi bara kan tala om vår bild av Gud och inte hur han egentligen är. Vi står inför en stängd dörr och kan bara gissa oss fram. Men Jesus, som är den ende som känner Fadern, har öppnat upp riktig kunskap och relation till Fadern.

Evelyne Reisacher, docent i Islam vid Fuller Theological Seminary och som arbetar bland muslimer i Frankrike, talade om att älska muslimer och nå dem med evangeliet:

– Idag ser många kristna inte muslimer som sina grannar under en längre tid. Men en del kyrkor har startat aktiviteter där kristna kan dela sin tro med dem. Varje pastor och kyrkomedlem bör vara öppna för muslimer och lära sig att dela sin tro. Vi bör vara frimodiga, men medvetna om att det kommer att ta lång tid och bli en lång resa, sa hon under sin presentation.

Andra ämnen som behandlades under konferensen i samband med Lausannefirandet rörde kristen tro och media, människohandel, HIV/AIDS, teologisk utbildning, fattigdomsbekämpning, och unga ledare.

Fotnot: Mer info om Lausannerörelsen finns här. På SEA:s facebooksida finns flera bilder från 40-årsjubileet i Schweiz.