Frågor som rör vid människovärdet har diskuterats livligt den senaste veckan. Tendensen är densamma oavsett fråga. Vi tillåter gradvis en allt större urholkning av människovärdet.

Tidningen Dagens Medicin redovisar en undersökning som visar att mer än en tredjedel av alla läkare i Sverige kan tänka sig hjälpa till med assisterat självmord. Tidningen skriver: ”Den fråga läkarna fick ta ställning till var om de skulle kunna tänka sig att förskriva letala [dödliga] doser av ett läkemedel till en patient som är terminalt [obotligt] sjuk och som lider svårt. Patienten ska själv ta läkemedlen och syftet med förskrivningen är att han eller hon ska dö utan att känna smärtor.” Läkarnas svar: 34 % var positiva, 39 % negativa och övriga var osäkra.

Frågan om det så kallade kub-testet har också diskuterats livligt. Det är ett test som ersätter fostervattensprov och som identifierar kromosomavvikelser. Siktet är speciellt inställt på Downs syndrom. I Danmark, som redan infört kub-testet, har antalet barn som föds med Downs syndrom halverats. I en artikel i SvD drar professor Svante Linusson, själv pappa till en dotter med Downs syndrom, paralleller till ”Europas mörka fascistiska historia” med ”utrensningar av icke önskvärda”.

Samtidigt är detta en fråga där vi som land kört in i en återvändsgränd genom vår hållnig till den fria aborten. Om det är fritt att av vilken anledning som helst avbryta en graviditet, går det förstås inte att protestera om någon av en specifik anledning – som barnets kön, begåvning, hälsa, kromosomer – önskar att avbryta den.

Som kristna tror vi att varje människa är skapad till Guds avbild och att hon därför, oavsett egenskaper, avvikelser eller svaghet, är värdefull och skyddsvärd. Därför är det självklart för oss i SEA att engagera oss i frågor som rör människovärdet.

I många andra länder är det vanligt att församlingar regelbundet lyfter fram människovärdesfrågor i ljuset. För Sveriges del firar redan Katolska kyrkan Livets söndag den tredje söndagen i advent. Från Svenska Evangeliska Alliansens sida vill vi gärna uppmuntra fler församlingar att göra så: FIRA LIVETS SÖNDAG DEN TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT!

Det finns många frågor att lyfta fram: Det ökande antalet tonårsaborter, debatten om dödshjälp i Sverige, utvecklingen kring den genetiska fosterdiagnostiken (kub-testet), sår och skuld hos både kvinnor och män som gjort abort, evangeliets erbjudande om nåd och förlåtelse …

Det är naturligtvis viktigt att vi inte bara uppmärksammar frågorna, utan också lyfter fram konkreta initiativ för att stödja och hjälpa den som vill föda sitt barn.

Redan finns flera organisationer – Livlinan, Alternativ till abort i Sverige (AAS), Minna-mottagningarna och det katolska arbetet Respekt – som arbetar med abortrådgivning och stöd och som det finns stor anledning att be för och informera om.

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)

För mer information om Livets söndag kan Du klicka på följande länk till Ja till Livet:

www.jatilllivet.se/livetssondag