Fredrick Federley, avgående COF-ordförande och riksdagsman för Centern, svarar ett entydigt JA på frågan om vi ska införa månggifte (SvD 27/3).

P J Anders Linder, ledarskribent på SvD, menar att Federley, genom sin ”frihetslängtan” på olika områden, är ”en av dem som just nu gör störst nytta i svensk politik” (SvD 28/3).

Samma dag ger SvD en helsida åt nyheten om en ny serie i SVT: ”Bror och syster”. Serien handlar om incest, om ”normbrytande kärlek” mellan vuxna syskon.

Serien tar ”inte entydigt ställning” och syskonens förhållande fördöms inte.

I nätupplagan av SvD finns en intervju med seriens regissör Susanna Edwards. Och hon tar tydligt ställning … FÖR incest!

– Under inspelningen funderade jag mycket kring incest, och jag förstår egentligen inte varför det ska vara så tabubelagt, säger Susanna Edwards.

– Om en av parterna skulle sterilisera sig borde det vara okej för syskon att gifta sig, fortsätter hon.

Det har sagts förut, men tål att upprepas: Om vi kan ändra äktenskapets könsaspekt, kan vi ändra dess övriga aspekter. Och tvärtom: Menar vi att månggifte och incest inte är positiva utvidgningar av den sexuella kärlekens territorium, så måste vi nu säga nej till det könsneutrala äktenskapet.

Stefan Gustavsson