– Enligt många bedömare är kristna idag den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Helgens självmordsattack mot en fullsatt kyrka i Nigeria då sju människor dödades och 100 gudstjänstbesökare lär ha skadats, är bara en i raden av exempel.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), som representerar drygt 100 000 kristna i Sverige inför den manifestation som SEA anordnar tillsammans med Open Doors (www.open-doors.se), Ljus i Öster (www.ljusioster.se), S:ta Klara kyrka (www.klarakyrka.se), Set My People Free(freedom2worship.org) och en rad eldsjälar i Stockholm den 7 november.

Sedan 2003 har minst hälften av Iraks kristna befolkning flytt landet. Under 2008 utsattes den kristna minoriteten i Orissa för ett omfattande våld. I oktober 2010 dödades över 20 gudstjänstbesökare i en kyrka i Bagdad. I Nordkorea sitter mellan 50 000 och 70 000 kristna i fångläger. Samtidigt lever många kristna konvertiter i Väst utsatta liv.

– Det är viktigt att visa solidaritet med alla som får lida för sin tro. Vi vill stå upp för rätten att konvertera till kristen tro utan att bli förföljd eller dödad. Vi vill påminna om FN:s antagna deklaration om mänskliga rättigheter, säger Ljus i Östers tidigare missionsföreståndare Wilgot Fritzon som är en av initiativtagarna.

Manifestationen sker i anslutning till den så kallade Världsbönedagen för den förföljda kyrkan (www.idop.org) som uppmärksammas varje år i november runt om i världen. Samfundsminister Stefan Attefall är en av talarna på gudstjänsten i S:ta Klara kyrka som kommer att ske i samband med ljusmanifestationen.

– Jag har tidigare inte trott att människor som öppet visar sin tro på Jesus verkligen misshandlas, fängslas och dödasÄ idag! Men nu har jag insett att bekännande kristna är världens mest utsatta människor. Vi måste våga utmana förföljarna och ställa upp för dem som förföljs, säger pastorn och musikern Ingemar Olsson som också medverkar.

Även prästen Annahita Parsan som arbetar bland kristna konvertiter i S:ta Klara kyrka medverkar:

– Det är dags att vi står upp tillsammans med alla som tror på Jesus Kristus, speciellt våra syskon i Iran och de länder där tron på Jesus är förbjuden. Vi visa att vi inte har glömt bort dem som sitter i fängelse eller måste dölja sin tro, säger hon.

– Kristenheten i Sverige behöver vakna upp och inse att en stor del av Kristi kropp får lida oförskyllt. Vi är del av ett större sammanhang och Guds Ord uppmanar oss till och med att ”lida med dem som lider” och ”tänka på dem som sitter i fängelse som om vi vore deras medfångar”. Vi kan på olika sätt vara ett stöd för våra trossyskon. Denna ljusmanifestation är ett sätt, avslutar Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.

Multimediaresurser för att göra reklam på för Världsbönedagen och manifestationen

Program:

Datum: Onsdagen den 7 november

Tider (OBS! Nya tider!):
17:00-18:00 Vandringståg och ljusmanifestation med start från Mynttorget till Sergels Torg
19:00-21:00 Gudstjänst i S:ta Klara kyrka med förbön för förföljda kristna

Mötesvärd vid Sergels Torg: Siewert Öholm, journalist

Medverkande under gudstjänsten i S:ta Klara kyrka:
Stefan Attefall, Samfundsminister
Dr Thomas Schirrmacher, direktor, International Institute for Religious Freedom och talesperson i människorättsfrågor för Världsevangeliska Alliansen
Ingemar Olsson, pastor och sångare
Annahita Parsan, präst
Nils Lidskog, präst
Fouad Rasho, pastor