De senaste veckorna har förföljelserna av kristna i Indien ökat dramatiskt i omfattning. Våra bröder och systrar i olika delar av Indien lider mycket, och vi vill därför be dig uppmärksamma det i era förböner i den här söndagens gudstjänst. Läs gärna upp brevet och inbjudan nedan. Länkar m.m. hittar Du under RESURSER/Indiens kristna i vänsterspalten här på hemsidan.

BAKGRUND

Mordet på hinduextremisternas (VHP) ledare, Laxmannanda Saraswati, den 22: a augusti var startskottet för de upptrappade förföljelserna av kristna i Orissa

Hinduextremister anklagade omgående de kristna att de var skyldiga och spred lögner att flera kristna ledare låg bakom dödandet trots att Maoistiska gerillan CPI har tagit på sig mordet.

Delstaten Orissa har varit hårdast drabbat. Det är här som stora skaror av urbefolkning har vänt sig till kristendomen. Orissa har 2.44 % kristna men i de distrikt som förföljelsen pågått så är siffran 25 %. Det har varit oroligheter på olika nivåer i Orissa sedan 1997 och det var också här som den australiensiske missionären Graham Staines år 1999 blev bränd till döds i sin bil.

Enligt UCAN (Union of Catholic Asian News) har ca 60 000 kristna sökt skydd i Orissas djungler där de har knapp tillgång till mat eller dricksvatten. Många har gömt sig i djungeln nu i flera veckor.

I byarna fortsätter attackerna mot allt som är kristet. Barnhem, skolor och de kristnas hem sätts i brand. Präster misshandlas offentligt och i vissa fall har man våldtagit nunnor på offentliga platser. Människor dödas, bränns och misshandlas. Uppgifter om antalet döda överstiger hundratals (även om siffrorna ännu är obekräftade eftersom stora delar av området är avstängt). Just nu är städerna lite säkrare, men förföljelsen fortsätter på landsbygden.

Några kristna präster har till och med bett folk konvertera till hinduismen för att rädda dem.

Den 9 september tvångsomvändes också 70 kristna familjer till hinduismen på en dag. Ritualen för att omvändas från kristendomen till hinduismen innefattar bl a man bränner en bibel och svär en ed om att man vänder tillbaka till kristendomen, så ska familjen gå under och försvinna.

Förföljelserna har nu spritt sig till delstaten Karnataka. För bara några dagar sedan misshandlades eleverna på en bibelskola i Bangalore. I Mangaloreområdet har kyrkor och kristna skolor bränts samt kristna misshandlats

Nu finns flera hot om att nästa plats där hinduextremisterna tänker attackera kristna är Delhi. De hotar att attackera kyrkor och kristna redan nu i helgen.

Låt oss be för våra syskon som lider. Be att:

* oroligheterna upphör och att människor skall kunna återvända till sina hem

* dödandet skall upphöra och att de kristna skall få de förnödenheter de behöver

* myndigheterna skall agera kraftfullt och skydda minoriteterna

* Guds nåd skall komma över hela Indiens befolkning.

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) kommer att be om ett möte med Indiens ambassadör för att föra samtal om de kristnas situation i landet och det akuta behov som nu finns av skydd för landets minoriteter.

SEA kommer också att arrangera en manifestation för att ge uppmärksamhet åt religionsförföljelserna i Indien; något som svenska medier och svenska politiker med några få undantag hitintills ignorerat. Vi kommer därför att samlas vid Indiska ambassaden (Adolf Fredriks kyrkogata 12 i Stockholm, precis bredvid Citykyrkan) nu på onsdag den 24 september kl. 11.00, för att be för och manifestera vårt stöd till alla dem som nu lider under religionsförföljelse i Indien. Vid manifestationen kommer bland annat Stanley Sjöberg, Stefan Swärd, Stefan Gustavsson och Sten-Gunnar Hedin och att medverka.

Vi uppmuntrat alla som har möjlighet att delta.

För Svenska Evangeliska Alliansen

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

MATS TUNEHAG

Ordförande