Den 1 april fattar riksdagen beslut i frågan om könsneutrala äktenskap. SEA och Bevara Äktenskapet anordnar därför en manifestation på Mynttorget där vi visar på en bättre väg – civilrättsligt reglerad samlevnad. Var med Du också och visa våra folkvalda att de går i otakt med svenska folket.

Plats: Mynttorget, vid riksdagshuset
Tid: Onsdagen den 1 april kl. 13.00

Manifestationen leds av Siewert Öholm och ett flertal riksdagsledamöter kommer att intervjuas.

Varmt välkommen!