”Jag vill inte att staten ger föräldrar rätt över sina barns kroppar”, sade riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c) angående omskärelse av pojkar. Uttalandet är intressant ur flera aspekter. För vad innebär det i relation till ofödda barns kroppar? Vem har rätt att bestämma över dem? Staten? Föräldrarna? Eller har alla människor ett värde som står över statens och föräldrars beslut?

Ivriga abortförespråkare som president Obama och Birgitta Ohlsson (fp) använder ju argumentet att kvinnor har rätt att bestämma över sina kroppar, inklusive sina ofödda barns kroppar. Vill Danielsson se en ändring av abortlagen? En grundfråga i detta är alltså: vad är en människa? Vad är en människa värd?

Detta ställs även på sin spets när det gäller djurförsök och mänskliga embryon. Medicinföretaget GE Healthcare avslöjade nyligen att de tänker använda mänskliga embryon för att testa nya mediciner. Genom att använda stamceller från mänskliga embryon så behöver man inte använda råttor och möss. Det låter som en fasanfull slogan: Stoppa plågsamma djurförsök – använd mänskliga embryon!

Idéer har betydelse och får konsekvenser. Det vet vi alltför väl även genom nazism och kommunism vars ideologier innefattar ett relativt människovärde. Men det är inte bara totalitära idésystem som är farliga för människan Ä och särskilt för de mest utsatta och svaga.

När livets okränkbarhet naggas i någon kant ger man sig ut på ett dödligt sluttande plan. Den sekulariserade västvärldens abortideologi har gradvist lett till förakt för människor. Kopplat till darwinism-ideologi – som ser människan som ett av många djur skapat av slumpen Ä blir människan lika mycket eller lite värd som möss eller älgar.

President Obama nominerade nyligen juristprofessor Cass Sunstein till en hög befattning inom administrationen. Professorn likställer djurförsök med slaveri och folkmord. Han har också föreslagit att djur ska ges rättslig status för att kunna åtala människor som behandlar dem illa. Många djurrättsaktivister ser detta som självklarheter.

Det gjorde även nazisterna Ä som var stora djurvänner Ä men inte människovänner. Koncentrationslägerchefen Himmler kallade jakt för ”mord av oskyldiga”. Hermann Göring hotade skicka de som behandlade djur illa till koncentrationsläger. Synen på människan och människans värde får konsekvenser.

Filosofen Peter Singer förmedlar en liknande syn på människans och djurens relativa värde. Han menar att schimpanser är mer värda – och därför mer värda att skydda – än svårt handikappade nyfödda barn och dementa vuxna. Utifrån en judisk-kristen människosyn är detta givetvis fel och avskyvärt. Men Singer försöker att vara konsekvent utifrån sin ideologiska utgångspunkt. Och han tar bladet från munnen. Men han skiljer sig i princip inte rent teoretisk från president Obama eller Gudryn Schyman eller dödshjälpsförespråkare eller extrema djurrättsaktivister.

Människa Ä vad är du värd? Den frågan blir allt viktigare.

MATS TUNEHAG
Ordförande
Svenska Evangeliska Alliansen

Artikeln är publicerad i Världen idag den 17/8 2009