Svenska Evangeliska Alliansens ordförande har fått ett unikt och globalt förtroendeuppdrag – att tala för religions- och yttrandefrihet som representant för World Evangelical Alliance *.

– Det är hedrande och uppfordrande, säger Mats. Jag har under många år kämpat för religionsfrihet och skapat flera internationella nätverk. Detta uppdrag är en sporre att arbeta ännu mer för rättvisa och för de förföljda.

Mats Tunehag var internationell samordnare i kampanjen för yttrandefrihet i Sverige i samband med Åke Green-fallet. Det har lett till ett ökat antal inbjudningar runt om i världen att föreläsa om yttrande- och religionsfrihet. Under de senaste två åren har han föreläst för hundratals jurister i Europa, Latina-Amerika och USA. I slutet av september ska han tala för jurister i Kanada.

Vad är de stora hoten mot religions- och yttrandefrihet?

– Dels är det vår egen passivitet och naivitet inför hoten och verkligheterna. Globalt sett finns det tre grupperingar som på olika sätt hotar religions- och yttrandefrihet: islamister, sekularister och homo-rörelsen. Det märks i media, lagstiftning och domslut; från Australien, över Saudiarabien, Afghanistan, Sverige, Belgien och till USA.

Tunehag pekar också på den förföljelse som faktiskt pågår dagligen mot kristna världen över. Och värst är det – utan jämförelse – i muslimska och kommunistiska länder. Och det drabbar miljontals kristna.

– Bristen på religionsfrihet drabbar inte bara kristna i muslimvärlden, utan även muslimer själva som riskerar döden om de lämnar islam. Det sekulariserade väst har ofta svårt att förstå att den absoluta majoriteten av världens befolkning har en religiös tro och är engagerade i någon form av religionsutövning. Därför är religionsfrihet en absolut primär mänsklig rättighet, säger Tunehag.

Världsevangeliska Alliansen representerar över 400 miljoner evangelikala kristna. Som global talesman vill Mats koppla ihop yttrandefriheten och religionsfriheten.

– Religionsfrihet blir meningslös om tron inte för förmedlas och manifesteras. Därför får attackerna mot yttrandefriheten digra konsekvenser för religionsfriheten, menar Tunehag. Därför måste vi försvara rätten att uttrycka oro inför homosexuell livsstil och rätten att kritisera islam. Men lika viktigt och kristligt är det att söka vägar till samförstånd och samexistens med andra som tycker och lever annorlunda.

* Den världsevangeliska alliansen World Evangelical Alliance består av 127 nationella evangeliska allianser och har ytterligare över 100 andra internationella organisationer som medlemmar. Tillsammans representerar de över 400 miljoner kristna världen över.