Världen idag rapporterar den 22 januari om att Skolverket planerar att stryka viktiga formuleringar om kristendomen inom religionskunskapen i den kommande kursplanen för religionsämnet. Reaktioner från remissinstanser, kyrkor och enskilda kan komma att avgöra frågan. Så låt oss hjälpas åt att driva den här viktiga frågan! Sista datum för att påverka i ärendet är den 5 februari, så reagera med en gång.

På följande länk hittar Du förslag på formuleringar och adresser till Skolverket. Gör gärna om texten till Din egen!

Förslag till spontanremiss till Skolverket

Artikeln i Världen idag hittar Du här nedan:

Kristendom kan slopas i religionsundervisning i skolan