”Äktenskapet idag och imorgon: Kultur- och samhällsgrund i omdaning?” var rubriken när Riksdagsföreningen Forum för familj och människovärde inbjöd till seminarium i riksdagen, där bland andra Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen,talade.

Imorgon överlämnar Hans Regnér slutbetänkandet i Äktenskaps- och partnerskapsutredningen till justitieminister Beatrice Ask. Sedan tidigare är det känt att Regnér kommer att föreslå en könsneutral äktenskapsbalk, dvs. att även två män eller två kvinnor ska kunna ingå äktenskap.

En fransk utredning som har arbetat med samma frågeställning kom nyligen till motsatt slutsats: att äktenskapet ska bevaras som en förening mellan en man och en kvinna – främst utifrån det FN:s barnkonvention stadgar om barnets bästa.

Hur har slutsatserna kunnat bli så diametralt olika?

Hur har det svenska utredningsarbetet fungerat?

Vilka skäl ligger till grund för Regnérs slutsatser; har vissa skäl utelämnats?

Finns det fakta vi behöver i beslutsprocessen som inte presenteras i utredningen?

Vad säger de som, likt Frankrike, vill bevara äktenskap och partnerskap som skilda rättsfigurer?

Både riksdagsledamöter och tjänstemän lyssnade när Per Karlsson, jurist och representant i trossamfundens referensgrupp, Yvonne Andersson, kristdemokraternas representant i den parlamentariska referensgruppen och

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och en av initiativtagarna till ”Bevara äktenskapet”, analyserade och kritiserade utredningens förslag.