På Öckerö kyrkogård i Göteborgs norra skärgård är Växjöbiskopen Jan-Arvid Hellström begravd. På en välslipad sockel med Jan-Arvids namn och årtal vilar en stor stenbumling med fyra ord inristade: Nåden är som havet. Innehållsmättade ord som jag bär med mig i hjärtat sedan jag första gången läste dem.

Nåden är som havet – oändlig, var min första tanke. ”Så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom” Ps.103:11. Guds nåd har djup och vidd som ingen människa kan ana. Låt oss vara försiktiga med att sätta gränser för Guds nåd.

Nåden är som havet – på en ö är det nära till tanken att den som havet omsluter allt. På Öckerö har generationer av människor fötts och växt upp. Här har man levt sina liv med allt vad de rymt av arbete och kamp, glädje och sorg, framgång och misslyckande. Nåden är som havet som omsluter och omfamnar allt.

I Joh.1:16 läser vi: ”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.” Bakgrunden till Johannes formulering är bilden av vågorna som rullar in över stranden. När den ena vågen drar sig tillbaka efter att ha sköljt stranden så är nästa våg redan på väg in. Så får vi del av Jesu fullhet genom att våg efter våg av hans nåd sköljer över våra liv.

Guds nåd är utan gräns, den omsluter allt i våra liv och den möter oss på nytt och på nytt. Men det är bara i Jesus Kristus Gud möter oss människor med denna oändliga nåd.

Kanske tycker du att det här är mer en betraktelse än ett nyhetsbrev. Inför midsommar kan det vara motiverat med en helgbetraktelse, men mitt ämnesval har inte styrts bara av midsommarhelgen. Bland alla nyhetsbrev och artiklar om dagsaktuella frågor får vi inte tappa bort den största av alla nyheter. Vi har naturligtvis ett uppdrag att göra vår röst hörd i samhällsdebatten, men inget får skymma vårt stora uppdrag att förmedla glädjebudet om Jesus Kristus. Kyrkans engagemang i etik och moralfrågor är viktigt, men det måste ha sin grund i Guds gränslösa nåd i Jesus Kristus.

Som evangelisk allians är vårt huvuduppdrag att med en enad, stark röst förmedla evangelium – glädjebudet om Jesus Kristus.

ANDERS BENGTSSON

Föreståndare

Svenska Alliansmissionen