En rad kristna ledare har den senaste tiden ändrat uppfattning i äktenskapsfrågan och stöder nu tanken på könsneutrala äktenskap. Vad är egentligen argumenten och går dessa att motivera utifrån Bibeln? Stefan Gustavsson skriver om när sociologin trumfar teologin utifrån fallet med Jim Wallis ändrade ståndpunkt.

Inte helt oväntat Ä en viss liberalteologisk dragning har varit synlig länge Ä har Jim Wallis ändrat uppfattning i äktenskapsfrågan och stöder nu tanken på könsneutrala äktenskap. Jim Wallis är en välkänd kristen ledare, politiskt på den amerikanska (vilket är något annat än den svenska) vänsterkanten och den drivande kraften bakom Sojourners Ä Faith in Action for Social Justice.

Intervjuad av Huffington Post (se video) motiverar han sig så här:

”First of all, this issue is changing rapidly, dramatically. And young people, young believers, 62 % of young evangelicals, now support marriage equality.”

Jag har haft respekt för Jim Wallis för hans konsekventa kamp för de svaga och hans utmaning till kyrkorna att ta de sociala konsekvenserna av evangeliet på allvar. Men i de frågorna skulle han aldrig argumentera så här ytligt: Om opinionsundersökningarna är på vår sida bör vi bry oss om de fattiga! Etik är nämligen något annat än sociologi. Vi ska göra det rätta för att det är rätt Ä och det är oberoende av opinionsundersökningar. Det rätta har vid många tillfällen i historien varit en minoritetsuppfattning.

Så sent som 2008 hade Jim Wallis motsatt uppfattning i äktenskapsfrågan och motiverade den teologiskt, inte sociologiskt! I en intervju i Christianity Today sa han:

”I don,t think the sacrament of marriage should be changed. Some people say that Jesus didn,t talk about homosexuality, and that,s technically true. But marriage is all through the Bible, and it,s not gender-neutral.”

I den nya intervjun i Huffington Post nämner Jim Wallis sedan två andra skäl:

Han refererar kort till en icke namngiven teolog som menar att de bibliska texterna (vilket syftar på Rom 1:26-27, 1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10) inte talar om vad vi idag menar med homosexuella relationer. Som jag har påpekat i andra sammanhang är det inte en trovärdig tolkning. Texterna är skrivna av juden Paulus och vi vet väl hur judisk tro såg på homosexuella handlingar (i noten till Rom 1:26 säger Bibel 2000 följande om homosexualitet: ”För ju­dar­na var den av­skyvärd (3 Mos 18:22) och be­trak­ta­des som en följd av om­giv­ning­ens van­tro”). Paulus omvändelse till kristen tro innebar, när det gäller synen på sexualitet , inte ett avståndstagande från den judiska uppfattningen; snarare tvärtom. Jesus var i sina diskussioner med de judiska teologerna provocerande strikt i sin undervisning, se t ex Matt 19. Dessutom; när frågan om homosexualitet diskuteras väljer företrädarna för nytolkningen alltid att ignorera skapelsetexterna (1 Mos 1 och 2). Trots att bibelns två första kapitel ger tolkningsramen för hur de andra texterna, som avvisar olika sexuella handlingar, bör förstås. Skapelsetexterna visar vad som är Guds ursprungliga tanke och vilja med sexualitet och äktenskapet: en man och en kvinna i ett livslångt förbund.

Vidare menar Jim Wallis att det bästa sättet att stärka institutionen äktenskap är att inkludera flera sorters relationer. I intervjun är det bara ett naket påstående. I verkligheten innebär könsneutrala äktenskap att en viktig dimension av äktenskapet förändras, nämligen synen på mamma Ä pappa Ä barn (för att nu referera till en känd tunnelbanekampanj). Det könsneutrala äktenskapet blir principiellt endast de vuxnas angelägenhet och kopplingen mellan mamma Ä pappa Ä barn kommer att förändras. Istället för att den biologiska relationen är den självklara utgångspunkten får vi istället ett antal olika sorters föräldraskap: biologiskt, juridiskt och socialt. Som en följd fråntas ett antal barn rätten till kontakt med sitt biologiska ursprung.

Det finns många problem med Jim Wallis nya hållning. Ett av dem är att han kommer att få allt svårare att läsa evangelierna, just de texterna som ger de starkaste utmaningarna till omsorg om de fattiga, alltså det som är Jim Wallis verkliga hjärteangelägenhet. För det är i evangelierna vi läser om Jesus syn på äktenskapet, Matt 19:3-6:

”Några fariseer kom fram till honom[Jesus] för att sätta honom på prov och frågade: ’Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?’ Han svarade: ’Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?’ Och han fortsatte: ’Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.'”

Stefan Gustavsson, SEA