Under det övergripande temat ”Navigation G.U.D.” arrangerade SEA, tillsammans med Claphaminstitutet och tidningen Världen Idag, flera olika spännande debatter och panelsamtal om viktiga ämnen under Almedalsveckan ombord på missionsbåten Elida: gudstro och Europas historia, avdragsgilla gåvor, abortdebattens spelregler och religion och media. Elidas besättning arrangerade dessutom gospelkonserter varje kväll, samtidigt som Pannkakskyrkan umgicks med ungdomar och bjöd på pannkakor och personliga samtal om Jesus. Satsningen blev mycket lyckad! (För webb-tv från Navigation G.U.D. klicka här).

Vid sidan om detta fanns även tidningen Dagen och Frälsningsarmén på plats med sin satsning (G) som i Gud. Även Svenska kyrkan och Kyrkans tidning arrangerade seminarier under Almedalsveckan. Sammantaget har den kristna närvaron på kanske det viktigaste forumet för samhällsfrågor, ökat markant jämfört med tidigare år.

För oss i SEA innebar Almedalsveckan också att vi har tagit en ännu större plats i den offentliga debatten. Fler politiker och opinionsbildare har fått upp ögonen för SEA och vi har sett att vår möjlighet att påverka ökar. De ämnesområden som debatterades på våra seminarier har på flera sätt påverkat samtalen runt om i Visby under veckan – även i bloggosfären och på twitter.

För dig som vill ta del av SEA:s analyser från Almedalsveckan har Samvetsbloggen bevakat både våra egna och andras seminarier kring religion och demokratitveckling, journalistik, kyrka och stat och abortdebattens spelregler (här och här).