Dagens ställningstagande i äktenskapsfrågan noteras även utanför kyrkans väggar. Den 29 augusti skriver Lisa Magnusson i Dagens Nyheter att det råder ”betydligt kyligare stämning på den kristna dagstidningen Dagen” än i Svenska kyrkan. Hon talar om tidningens ställningstagande för äktenskapet mellan en man och en kvinna som ett ”hycklande förtryck” som kräver av homosexuella att de ”raderar sig själva” för att välkomnas i den kristna gemenskapen.

I sak är förstås inte denna kritik ny. På SEA har vi ofta påtalat att skillnaderna i synen på homosexualitet inte bara handlar om etik, utan om olika världsbilder: å ena sidan en världsbild där människan står i centrum och där respekt bara kan uttryckas genom att bejaka individens önskemål – å andra sidan en där människan existerar i relation till andra (ytterst sett Gud) och där nåden och bekräftelsen aldrig får spelas ut mot det som är sant och rätt.

Just Lisa Magnussons text lägger samtidigt ytterligare en dimension till detta. I en märklig passus skriver hon nämligen följande: ”Bibeln säger också att om en kvinna inte är oskuld när hon gifter sig så åligger det varje god kristen att stena henne. Detta skulle Dagens ledarredaktion dock givetvis aldrig förespråka. Inte heller diskuterar den om församlingarna bör utesluta folk som jobbar på söndagar, trots att Bibeln anser detta vara ett brott av samma dignitet som homosex. Den plockar helt enkelt russinen ur kakan, efter egen smak.”

Det är smått förbluffande att en ledarskribent på Sveriges största dagstidning visar sådan okunnighet om den kristna trons grundläggande teologi. Att hon med detta som grund anklagar Dagen för att plocka russinen ur kakan är direkt löjeväckande. I själva verket är det nämligen så här:

  • Bibeln ålägger inte alls ”varje god kristen” att tillämpa Gamla testamentets straffsatser. Faktum är att en överväldigande majoritet av alla kristna är överens om att dessa lagar enbart hör gamla förbundet till.
  • Just stening i samband med äktenskapsbrott är dessutom uttryckligen relativiserat i och med Jesu bemötande av äktenskapsbryterskan i Johannes 8.
  • Det är sant att Gamla testamentet markerar hårt mot att bryta mot sabbatsbudet. Men vad Magnusson har missat – utöver att vi som kristna inte är bundna av GT:s bud på samma sätt som det judiska folket – är att sabbatsbudet tillhör de bud som allra tydligast utmanas av Jesus när han säger att ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten” (Mark 2:27). Intressant nog var detta söndagens evangelietext i Svenska kyrkan samma helg som hennes ledarstick publicerades.
  • Att vi som kristna inte tillämpar dessa bud på samma sätt som Israel förväntades göra under sin tid som teokrati är allt annat än det selektiva ”russinplockande” som Magnusson beskyller Dagen för. Framöver kommer vi därför att återkomma med en artikel som tydligare ringar in hur vi som kristna förväntas förhålla oss till Gamla testamentets bud.