I en debattartikel i Världen idag skriver Josef Moensjö från Genesis att SEA, Apologia och Claphaminstitutet på sin resurshemsida vetenskapochtro.se lyfter fram den ”evolutionära syn” som innebär att ”Guds skapelsemetod [är] dödande, lidande, sjukdomar och virusattacker”.

Trots att vi i vår replik svarar att detta bygger på en missuppfattning är det flera som har hört av sig och frågat om SEA alltså har tagit ställning för evolutionsläran. Svaret på denna fråga är nej. Men som vi skriver även i repliken har vi som ingångsvärde i detta projekt haft att vi inte ensidig vill ta ställning mot åsikter och bibeltolkningar som är vanliga även bland evangelikala kristna.

Faktum är ju att det är detta som ligger i att vara en evangelisk allians: SEA:s medlemskår kommer från olika delar av kristenheten, men förenas av sitt grundläggande förtroende för Bibeln som Guds ord, Jesus som världens enda Frälsare och missionen som en avgörande kristen kallelse.

I andra frågor, som synen på sakramenten, eskatologin, församlingens ledningsstruktur och liknande finns det olika synsätt representerade. Och samma sak kan alltså sägas om tolkningen av Första Moseboken 1. För en liten provkarta, se denna artikel som redogör för olika läsningar av denna centrala bibeltext.

Jag är själv kritisk till en hel del av det som torgförs i evolutionslärans namn. Men jag har ändå svårt att köpa tanken på att det är ”allt eller inget” som gäller i denna fråga. Konkret anser jag inte att det finns bara ett godtagbart bibliskt svar på hur gammal världen – eller mänskligheten – är. Här menar jag därför att forskningen måste få komma oss kristna till hjälp. De vetenskapliga teorier kan och bör sedan kritiseras när de inte håller måttet, eller bygger på icke vederhäftiga premisser – som att det inte kan finnas en Gud. Men det är en alldeles för stor diskussion för att avhandla i ett sådant här kort inlägg.

Faktum är att det inte ens är fokus för vår resurshemsida. Där vill vi i stället ta ett bredare grepp, och visa på den kristna trons centrala roll för den moderna vetenskapens – och hela den västerländska kulturens – framväxt. Jag hoppas verkligen inte att detta stora och viktiga ärende ska skymmas för att vi väljer att inte sätta ned foten i en fråga där även bibeltrogna kristna har visat sig komma till olika slutsatser.

Olof Edsinger, generalsekreterare