När författaren Steve Turner analyserade sin samtid kunde han inte undgå att göra följande anmärkning:

”Vi tror att allting är okej, så länge det inte skadar någon, så som vi bäst definierar skada och så vitt vi vet. Vi tror på sex före, under och efter äktenskapet. Vi tror på syndens terapi. Vi tror att otrohet är kul. Vi tror att sodomi är okej. Vi tror att tabun är tabu.”

Denna analys stämmer i mångt och mycket in på dagens Sverige. I en undersökning från 2010 som Sveriges Radios ungdomsprogram P3 Star genomförde bland över 2300 unga svenskar, visade det sig att 3 av 4 personer tyckte att det var okej att ha en kompis som man har sex med Ä utan att ha en kärleksrelation med.

När Aftonbladet bad om en kommentar från en sexualrådgivare svarade hon att ”Ibland fungerar de bra för alla inblandade, ibland fungerar de inte för någon. Men helt klart fungerar de bra för många. Och jag tycker det är bra att det finns olika former av relationer så att man kan prova sig fram till det som känns bra för en själv.”

I SEA:s arbete med att opinionsbilda kring kristna värderingar har vi varit noga med att lyfta fram föräldraansvaret och mångfaldsaspekten. Vi anser att det är föräldrarnas ansvar att ge barnen en sund syn på samlevnadsfrågor och inte lägga dessa ut på entreprenad. Eftersom vi lever i ett pluralistiskt samhälle är det även viktigt att kritisera mycket av skolans ensidiga sexualundervisning. Vi vill därmed inte att det allmänna som finansieras av våra skattepengar ska överge en ensidig syn till fördel för en annan lika ensidig. De kristna värderingarna kommer bäst till tals när det verkligen råder en sann pluralism.

Här har de kristna församlingarna en viktig roll att fylla. Eftersom Bibeln är tydlig med att sexualiteten hör hemma inom äktenskapet mellan en man och en kvinna, är det viktigt att detta perspektiv regelbundet lyfts fram i undervisningen.

Då vi lever i en kultur som i stora drag upplever en förvirring i frågor om moral, värderingar, identitet, livsstil, sexualitet, etc, är det viktigt att kyrkorna erbjuder ett alternativ till detta.

Det som tidigare betraktades som ett befrielseprojekt från hämmande traditioner har visat sig bli ett värdenihilistiskt vakuum. Möjligheten att orientera sig försvåras alltmer.
Timothy Keller, pastor i den snabbt växande församlingen Redeemer Presbyterian Church i New York och vars bästsäljare ”Varför ska jag tro på Gud?” vi erbjuder nya plusmedlemmar, har tillsammans med sin fru Kathy nyligen kommit ut med boken ”The Meaning of Marriage”. Ansatsen är att både ge en kritik av samhällets självcentrerade äktenskapssyn och kulturstereotypa könsmönster i en del kristna sammanhang, samt att presentera ett fräscht och osentimentalt perspektiv utifrån Bibeln.

Boken har fått mycket uppmärksamhet (klicka här för att se en samtalskväll från bokreleasen). Inför Äktenskapets dag den 12 februari (OBS! Fel datum i tidigare utskick), när både kommers och media kretsar kring Alla hjärtansdag, vill vi rekommendera Timothy Kellers artikel ”The Gospel and Sex” (”Evangeliet och Sex”) där han bland annat ger välgrundad kritik av Sigmund Freuds arbete, som i stort ligger till grund för dagens västerländska sexualetik:

”Det är lätt för moderna människor att betrakta den kristna synen på sex som förtryckande. Men att påstå detta är att göra en del ogrundade antaganden. Sigmund Freuds undervisning fokuserade på konflikten mellan ett internt ”id”, den medfödda sexdriften, och ett externt ”superego”, det av vår kultur och uppfostran socialt formade samvetet. Men detta är inte vetenskap; istället är det lånat från romanticismen. Hur vet Freud att samvetet är en total extern, social förkonstling, separerad från en medfödd, intern bas? Det gör han inte, så klart, men genom att montera samvetet som en extern influens och den sexuella instinkten som en intern influens, kan han kalla all sexualetik för ”förtryckande” och ”konstgjord”. I verkligheten finns det bevis som visar att sexaptiten formas på ett betydande sätt av externa krafter som media, grupptryck och kulturella värderingar.

Sex fungerar bara som Gud tänkte med en man och en kvinna inom äktenskapets exklusiva, permanenta och juridiska överlåtelse. Uttryckt på ett annat sätt: sex är ett Gudsuppfunnet sätt att säga till den andra personen, ’jag tillhör helt och exklusivt och permanent dig’. Detta kan inte sägas utanför äktenskapets permanenta och exklusiva förbundsöverlåtelse. Den moderna sexuella revolutionen finner denna regel så orealistisk att den blir skrattretande, till och med skadlig och psykologisk ohälsosam. Men trots den moderna människors skepsis, har detta varit den icke-ifrågasatta, enhetliga synen och lagen inom inte bara en men alla kristna kyrkor (ortodoxa, katolska och protestantiska) och av judisk, muslimsk och ut av mycket äldre hednisk moral likväl.”

(Egen översättning).

Bibeln uppmanar oss att vara salt och ljus i vår värld. Salt som förhindrar samtidens förruttnelse och ljus som lyser i det värdenihilistiska mörkret. Därför firar vi Äktenskapets dag den 12 februari.

Se även vår resursida för tips.

JACOB RUDOLFSSON
Samordnare
Svenska Evangeliska Alliansen