Jesus från Nasaret är den individ som hittills har utövat i särklass störst inflytande på mänskligheten. Kristna bekänner honom som Guds Son, muslimer betraktar honom som en profet, och i det allmänna medvetandet har han länge varit en sinnebild för kärlek. Men vad kan vi egentligen veta om Jesus som historisk person? Om detta skriver SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson i en ny bok.

Ända sedan ”Da Vinci-koden” (2003) har populärkulturen översvämmats av olika teorier om Jesus, där man kommer med uppseendeväckande påståenden om nya källor eller nya tolkningar av tidigare kända källor vilka påstås förändra hela vår bild av Jesus.

”Skeptikerns guide till Jesus Del 1: Om evangeliernas trovärdighet” är en lättillgänglig men samtidigt djuplodande resa genom historien för att söka svar på vad vi egentligen kan veta om Jesus, vilka källor vi har tillgång till och hur vi kan bedöma deras trovärdighet. Varifrån kommer informationen om Jesus? Och hur står sig evangelierna som källmaterial jämfört med andra källor från antiken?

Här kan du provläsa bokens förord och det första kapitlet.

Om du anmäler dig som Plusmedlem i SEA och ger minst 100 kr i månaden, kan du få ”Skeptikerns guide till Jesus” gratis (klicka här för att anmäla dig som Plusmedlem).

Boken kan även beställas via förlagets hemsida (pris 185 kr).

Här kan du se en videoföreläsning med Stefan Gustavsson om det historiska källmaterialet rörande Jesus från Nasaret och Nya Testamentets autenticitet och tillförlitlighet.

Här kan du läsa en intervju med Stefan Gustavsson om ”Skeptikerns guide till Jesus”.

Om du vill träffa Stefan och prata om boken, eller köpa ett ex och få personlig signering, välkommen till någon av träffarna nedan!

Torsdag 5 december, kl 16Ä18

Gospelbutiken, Uppsala

Fredag 6 december, kl 15Ä17

Nya Musik, Jönköping

Lördag 7 december, kl 15Ä17

Din Bok, Göteborg