Det var ett tag sedan sist – men nu lanserar vi äntligen en ny bok i SEA:s skriftserie Brytpunkt. Den handlar om det högaktuella ämnet Bibelns auktoritet och är skriven av Lausannedeklarationens huvudarkitekt John Stott. Nedan kan du läsa ett smakprov ur bokens innehåll.

Vad är den viktigaste orsaken till att evangelikala kristna tror att Bibeln är Guds skrivna ord, inspirerad av hans Ande och auktoritet i deras liv? Det är absolut inte att vi tar ett blint kliv ut i mörkret och beslutar oss för att tro på vad vi starkt misstänker är otroligt. Inte heller är det att den världsvida församlingen konsekvent lärde detta under de första arton århundradena av sin existens (även om den gjorde det, och denna långa tradition inte kan åsidosättas hur som helst). Inte heller är det att Guds ord bevisar sin egen äkthet för oss när vi läser det i dag – genom sina storslagna teman, genom enheten i sitt budskap och genom kraften   i dess inflytande (även om den gör detta och mer därtill).

Nej! Det viktigaste skälet för att acceptera den gudomliga inspirationen och auktoriteten hos Skriften är vår uppriktiga trohet mot Jesus. Vi tror på Jesus. Vi är övertygade att han kom från himlen och hade ett budskap från Gud. Han sa: “ingen känner … Fadern utom Sonen” (Matt 11:27). Han hävdade vidare: “Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig” (Joh 7:16) och “Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett” (Joh 3:11). Så vi är beredda att tro vad han undervisade, av den enkla orsaken att det var han som undervisade det.

Därför låter vi vårt förstånd vara underordnat hans förstånd. Vi vill anpassa våra tankar till hans tankar. Det är av Jesus som vi får vår förståelse av Gud och människa, av gott och ont, av våra skyldigheter och vår bestämmelse, av tid och evig­ het, av himmel och helvete. Vad Jesus undervisade bestämmer vår förståelse av allting. Och detta allting betyder verkligen allting. Det innesluter även hans undervisning om Bibeln. Vi har inte rätt att utesluta någonting av Jesu undervisning och säga: “Jag tror på vad han undervisade om det här men inte på vad han undervisade om det där.” Vilken rättighet har vi att välja ut? Vi har ingen befogenhet att göra oss själva till domare och besluta oss för att acceptera vissa delar av hans lära medan vi förkastar andra. All Jesu undervisning var sann. Den är undervisning från ingen mindre än Guds Son.

Vad lärde då Jesus om Bibeln? Vi måste naturligtvis komma ihåg att Bibeln består av två delar, Gamla och Nya testamentet. Och det sätt på vilket han bekräftade   båda är olika. Något annat vore faktiskt omöjligt, eftersom Nya testamentet ännu inte var skrivet.

Vill du läsa mer? Beställ boken här.

I SEA:s webbshop finner du även våra tidigare titlar. Kanske läge för en större beställning inför julen?