Vad är orsakerna till kyrkans och evangeliets kräftgång de senaste årtiondena i Sverige? Hur kan man kommunicera kristen tro i vår tids starkt sekulariserade kultur? I en ny filmserie, baserad på hans senaste bok ”Behöver tron försvaras? – manifest för kristen apologetik”, undersöker Stefan Gustavsson kyrkans utmaning.

I 7 korta filmer belyser SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson vikten av att som kristen hålla ihop hjärta och hjärna, hur förankrat apologetiken är i Nya testamentet, och hur evangeliet kan kommuniceras i en kultur präglad av en sekulär och postsekulär tidsanda.

Klicka här för att se hela filmserien som publiceras under Midsommarveckan.

Filmserien har producerats i samarbete med Damaris Norge.