Nyligen

kom Jonas Gardell ut med sin bok ”Om Jesus”. Reaktionerna från profana medier

är nästan odelat positiva och många kyrkor ställer sina dörrar på vid

gavel för Gardell och ett budskap som menar att Jesus inte dog för våra

synder och att omvändelse är ett förlegat begrepp. Men är

det verkligen den historiske Jesus som beskrivs i ”Om Jesus”?

Det här är en skrift som analyserar Jonas Gardells bok, bemöter de argument han

för fram och visar vad vi historiskt kan veta om Jesus.

Stefan

Gustavsson inleder:

”Kristen tro är förankrad i historien.

Den handlar om en verklig person, Jesus från Nasaret, som framträdde som

offentlig person i Israel runt år 30. Innehållet i kristen tro är helt beroende

av vad han sa, vad han gjorde och vad som hände med honom. Ta bort Jesus – och

det finns ingenting kvar av kristendomen [….] Kristen tro har från början

välkomnat en historisk undersökning av Jesus och källmaterialet om honom. När

Petrus i sin första predikan i Jerusalem talar om Jesus och hans verksamhet,

kan han hänvisa till det ”som ni själva vet” har hänt. Det finns ingen

anledning att räddhågad undvika en genomlysning av frågorna om Jesus. Vem var

han? Vad stod han för? Hur såg hans liv ut? Därför bör den som är en nutida

lärjunge till Jesus med självklarhet välkomna de senaste årens våg av intresse

för den historiska personen Jesus.

Eftersom det handlar om verklig historia är

det samtidigt viktigt att göra en seriös bearbetning av frågorna. Evangelierna

handlar inte om legend eller fantasi; det handlar om personer och händelser i

vår gemensamma historia. Därför kan vi inte liknöjt acceptera varje ny

spekulation om Jesus eller varje ny och märklig revision av vem han var. Vi

måste ge oss ut på en allvarligt menad jakt efter den historiska sanningen om

Jesus.”

Vi på SEA tror och hoppas att denna skrift ska utrusta dig med kunskap och

argument att använda i samtal om Jesus, trons upphovsman och

fullkomnare.

1

ex 49 kronor
2-5 ex 39 kronor/styck
6 ex el. fler 35 kronor/styck

För

större beställningar – kontakta oss för offert. Porto tillkommer på alla

beställningar. Beställ skriften på info@sea.nu.