Inför valet hösten 2018 uppmuntrar SEA tillsammans med Evangeliska Alliansen i Storbritannien kristna väljare att ta del av materialet ”What kind of society?” – ”Vilket sorts samhälle?”. Det är en ny sorts valkompass som ställer viktiga frågor kring vilka värden vi vill se i samhället.

– Som kristna har vi en uppgift att vara en konstruktiv röst för alla medborgare. Med röster som William Wilberforce i kampen mot slavhandeln och Martin Luther Kings arbete för medborgerliga rättigheter som gått före har kristen tro ett gott CV. Därför behöver vi fråga oss vilket sorts samhälle vi vill leva i. Behovet av detta har bland annat illustrerats av den debatt kring svenska värderingar som pågått, säger Jacob Rudenstrand, SEA:s biträndande generalsekreterare.

– Vad är ett kärleksfullt samhälle? Vad är ett fritt samhälle? Vad är ett rättvist samhälle? Och vilken roll har sanningen? Dessa är värden som vi behöver prata mer om, inte minst i samband med valet. ”What kind of society?” gör just detta och är en ny sorts valkompass som hjälper en att navigera bland de politiska slagorden och partiprogrammen inför valet.

Klicka här för att ladda ner skriften ”What kind of society?”
Klicka här för att ladda ner en kortare version av ”What kind of society?”

Klicka här för att se en introduktionsfilm från SEA om ”What kind of society?”