”Regeringen måste bygga flera fängelser för att

kunna ta emot kristna och värdekonservativa i allmänhet”. Så löd en ledare

nyligen i den brittiska tidningen The Church of England Newspaper, grundad

1828. Kristna har blivit 2000-talets kättare inför den politiskt korrekta

inkvisitionsdomstolen.

Varför? Två primära anledningar: Labour-regeringen vill göra det olagligt att

uttrycka åsikter om homosexuell livsstil. För det andra vill man tvinga kyrkor

och religiösa organisationer att anställa de som praktiserar en homosexuell

livsstil.

Detta är givetvis en mycket bekymmersam utveckling i den anrika demokratin. Man

stod heroiskt och förtjänstfullt emot Hitler i vars rike det inte fanns

yttrandefrihet. Men nu vill socialdemokraternas broderparti på eget bevåg nedmontera

grundstenarna i en demokrati: yttrandefrihet, religionsfrihet och

organisationsfrihet. Den framstående brittiska juristen Andrea Williams menar

att detta är ytterligare ett försök från staten att påtvinga en sekulär

dagordning på kyrkan.

Yttrandefrihet har gränser i

alla demokratier: man får inte hota, uppvigla eller förmedla statshemligheter.

Men sedan ligger det i yttrandefrihetens natur att åsikter kan yttras och

förmedlas – och alla kommer inte att gilla allt. Därför har den gällande

brittiska lagen en klausul som tydligt säger att man givetvis har rätt att

diskutera och argumentera om sexuella livsstilar. Den klausulen vill vänstern –

under Gordon Browns ledning – ta bort.

Den kände skribenten Melanie Phillips har kallat detta ”sexualisering av kätteri”.

En gång fanns det inkvisition som bedömde om folk hade rätt religiös tro.

Kättare brändes på bål. Dagens kätteri innebär att man måste ha en rätt HBT-tro

(HBT: homosexuella, bisexuella, transsexuella). Om man uttrycker fel tro blir

man uthängd i media, hånad på Pride-festivaler, eller som redan nu sker i

Storbritannien – man blir av med jobbet, arresteras och snart kanske fängslas.

Exemplen är många och flera har tidigare rapporterats i Världen idag och

undertecknads blogg.

Ledaren i The Church of England Newspaper uttryckte det att gayrörelsen inte

tolererar avvikande åsikter och man har lyckats få staten att slå ner på

”kättarna”.

Det civila samhället är

avgörande för demokratin. Det behövs från staten självständiga

frivilligorganisationer. Det kan vara frimärks- eller bowlingklubbar, kristna

studiecirklar, politiska ungdomsorganisationer och särintressen som

fackklubbar. Labour-regeringen vill inskränka organisationsfriheten. Klubbar

och kristna organisationer har ingen självklar rätt att definiera vilka som får

vara medlemmar. Exempelvis stängdes en kristen studentgrupp eftersom man krävde

att medlemmar skulle bekänna sig till klassisk kristen tro. Det ansågs

diskriminerande. Nu har en minister offentligt sagt att homosexuella ska ha

rätt till anställning i kyrkor, och att neka är diskriminerande och ett

lagbrott. Det finns ett liknande förslag inom EU: ”Equal Treatment Directive,

ETD” – välmenande men farligt för religionsfrihet och organisationsfrihet.

Förunderliga

tider med nya inkvisitorer och nya kättare.

MATS

TUNEHAG
Ordförande
Svenska

Evangeliska Alliansen

Artikeln är tidigare publicerade i Världen idag
Nya kättare och inkvisitorer