Årsmötet följde enhälligt valberedningens förslag till både omval och nyval av medlemmar till styrelsen.

Notera att samfundsbeteckningarna inte innebär att personen officielllt representerar samfundet; det indikerar enbart personlig samfundstillhörighet.

Svenska Evangeliska Alliansens styrelse 2007:

• Bengt Axelsson, SAM

• Görel Carlsson, EFK (sekr.)

• Stefan Claar, PR

• Stefan Gustavsson, EFS (adj.)

• Ulf Ekman, TR

• Annelie Enochsson, EFK

• Kristina Frisk, FA

• Bertil Olsson, SMK

• Mikael Oscarsson, TR

• Rose-Marie Paulsson, TR (kassör)

• Stefan Swärd, EFK

• Mats Tunehag, SMK (ordf.)