SEA:s essäserie SEA Paper för kristna ledare gör nu en nystart. Efter en tids uppehåll kommer nu SEA Paper nr 37, skriven av Tim Keller, som tar sig an aktuella frågor om vetenskap och kristen tro; bland annat den historiske Adam och Eva.

– Frågan om hur man kan förstå de första tre kapitlen i Första Mosebok har orsakat stor diskussion bland evangeliska kristna under den senaste tiden. Vår förhoppning med detta nummer av SEA Paper är inte att sätta ner foten i ett viktigt teologiskt samtal. Vår ambition handlar istället om att öka förståelsen mellan olika förhållningssätt kring tro och vetenskap bland kristna som tror på ett historiskt syndafall, vilket är grundläggande för historisk kristen tro, säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare.

SEA Paper skickas ut regelbundet till kristna ledare och kyrkor i SEA:s nätverk. Efterhand läggs de även upp på vår hemsida. För att fira nystarten av SEA Paper kan man dock ladda ner nr 37, ”Skapelse, evolution och vanliga kristna”, av Tim Keller, här.