Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är det svårt att hitta samband med förekomsten av teologiskt konservativa rörelser och hatbrott med homofobiska motiv. Att därför använda de trakasserier som riktats mot ett homosexuellt par i Marks kommun som slagträ i en kyrkopolitisk debatt om prästers samvetsfrihet är djupt ohederlig, skriver Jacob Rudolfsson.

I ett öppet och fritt samhälle är det självklart att människor med olika övertygelser och livsstilar ska kunna känna sig säkra. All form av hot och våld måste enhälligt fördömas oavsett vem eller vilka som utsätts eller oavsett vilka motiv som ligger bakom. Att det homosexuella paret Håkan och Roy i Kinna, i Västgötska Marks kommun, har utsatts för trakasserier är givetvis fruktansvärt och måste motarbetas. Men att använda det våld som riktats mot dem som slagträ i en kyrkopolitisk debatt är djupt ohederlig.

Marks kommun har beskrivits som en del av ett gammalt väckelsebälte, att där finns gott om frikyrkoförsamlingar, samt att det för snart 10 år sedan togs initiativ till en namninsamling bland präster som inte ville välsigna ingånget partnerskap. Men på vilket sätt dessa skilda företeelser skapar grogrund för vandalism och trakasserier av homosexuella, får ingen förklaring i SvD:s artikel.

Vad som dock är tydligt är att Dagens Arbetes chefredaktör och prästen Helle Klein anser att orsakskedjan är fullt logisk. ”Kyrkan är en del i detta” säger hon med eftertryck i ett inslag i Sveriges Radio när hon beklagar sig över hatet mot paret. Lösningen är att avskaffa möjligheten för präster, som av samvetsskäl, väljer att avstå vigslar oavsett parkonstellation då detta ”upprätthåller förtrycket”. En tes som även drivs av prästen Gunnar Bäckström (GP 25/3). ”Kanske” kommer misshandlarnas värderingar från en konfirmationspräst, spekulerar han.

När Brottsförebyggande rådet (BRÅ) räknar upp anmälda hatbrott med homofobiska motiv är det nämligen svårt att hitta ett samband med förekomsten av teologiskt konservativa rörelser. I den senaste mätningen (från 2012) för Västra Götalands län, där Marks kommun ligger, gjordes det 6 anmälningar per 100 000 invånare. I det liberala Stockholms län, som knappast kan beskyllas för att vara ett starkt bibelbälte, låg antalet anmälningar samma år på nästan det dubbla; 11 stycken anmälningar per 100 000 invånare. Samma jämförelse kan göras för åren 2009-2011; Stockholms län har under alla dessa år legat på drygt det dubbla antalet anmälningar.

Kyrkoherden i Kinna, Owe Johansson, deltog även i den stöddemonstration för paret när de utsattes för trakasserier. Han har dessutom erbjudit dem hjälp genom kyrkan Ä tydligen utan att behöva genomgå en utbildning i HBTQ-frågor (vilket kyrkomötet för övrigt valde att ställa sig bakom i november och som beräknas kosta Svenska kyrkan runt 100 miljonerkronor). Och detta är att upprätthålla ett förtryck?

Helle Klein och Gunnar Bäckström verkar vilja se religiösa restriktioner hos präster, ett beslut som ytterst sätt vilar hos riksdagen då villkoren för vigselförrättare regleras i äktenskapsbalken. Studier visar dock att det finns samband mellan restriktioner på religiösa övertygelser och sociala spänningar.

När det politiskt obundna Pew Research Center mäter graden av restriktioner på religionsfriheten har de funnit att där myndighetskontrollen ökar, ökar även fientligheterna från det omgivande samhället. I den senaste rapporten ”Religious Hostilities Reach Six-Year High”, som släpptes i januari, hamnade Sverige och flera andra europeiska länder i den näst sämsta kategorin för social oro kring religion. Med största säkerhet kommer en av statlig påtvingad vigselplikt att öka spänningarna kring religiösa övertygelser.

I samband med debatten om adventsfirandet i skolan julen 2012 argumenterade Helle Klein mycket fint om att staten inte skulle ta sig ”friheten att bestämma vad en präst får göra och inte göra när hen verkar i sin kyrka” samt om vikten av att ”lära sig kritiskt tänkande och förhålla sig till olika livsåskådningar och värderingar”. En sådan inställning vore även välkommen när människor av god vilja kommer till olika slutsatser i äktenskapsfrågan.

Jacob Rudolfsson
Samordnare Svenska Evangeliska Alliansen

En kortare version av artikeln har publicerats i Borås tidning.