Lördagen den 26 augusti kl 13:30 arrangerar ”Bevara äktenskapet” ett opinionsmöte på Mynttorget i Stockholm med opinionsbildare och politiker. Kom med då, som ett viktigt sätt att visa stöd för äktenskapet!

I samband med opinionsmötet kommer också en första delinlämning av namnlistorna att göras. Namninsamlingen kommer sedan att fortsätta under hösten.

Mer än 35 000 personer har redan skrivit under uppropet. Bland de mer kända namnen finns nu också Göran Hägglund (KD) bland undertecknarna.