En av världens främsta kristna opinionsbildare, samhällsdebattörer och apologeter – en profetröst in i vår tids kultur – Os Guinness, kommer till Sverige 26-30 september – och talar i Stockholm, Uppsala och Göteborg!

Os Guinness har skrivit fler än 20 böcker och grundat den kristna tankesmedjan Trinity Forum i Washington DC. Han har en doktorsgrad från Oxford och föreläser över hela världen om religionsfrihet, pluralism och kristna värderingar i olika sammanhang, inklusive den prestigefyllda TED Talks. Han
har talat i Europaparlamentet, brittiska underhuset, ryska parlamentet, Kinas akademi för samhällsvetenskaper, samt den amerikanska kongressen.

Missa inte hans besök!

Program:

Onsdag 26 september kl 19:00 i Betlehemskyrkan, Stockholm
”Challenging the Darkness: Notes on a New Christian Renaissance in our Time”
Musik: David Åhlen

Presentation: Europa var en gång kristendomens starkaste fäste och vi skickade missionärer ut över hela världen, men idag räknas kontinenten som den mest sekulära. Många bedömare menar dessutom att den kristna tron inte kan bidra med något konstruktivt för Europas framtid och den betraktas som passé. Hur kan evangeliet på nytt slå rot i det sekulära Europa och hur adresserar vi vår samtids stora problem?

Torsdag 27 september kl 10:30 på Johannelunds Teologiska Högskola, Uppsala
”A world safe for diversity: Living with our deepest differences in an age of exploding pluralism.”

Presentation: Religionens roll i den offentliga debatten är idag ett hett omdebatterat ämne. Samtidigt frågar sig många med rätta hur vi ska leva med varandras olikheter i ett alltmer pluralistiskt samhälle när dessa olikheter är både djupt religiösa och ideologiska. De våldsamma protesterna mot Muhammedfilmen är bara en i raden av exempel på de globala spänningarna som rör religionens roll i offentligheten. Vissa anser att religioner ska exkluderas från den offentliga debatten medans andra vill att den ska dominera. Den internationellt erkände samhällsdebattören och författaren Os Guinness talar i denna föreläsning om ett tredje alternativ.


Torsdag 27 september kl 14:30 på Ekumeniska Centret, Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma (T-Alvik)

”A world safe for diversity: Living with our deepest differences in an age of exploding pluralism.”

Presentation: Samma som ovan.

Sammma dag lanseras dokumentet ”The Charter of Conscience”, på svenska Samvetsfördraget, ett försvar för religions- och övertygelsefriheten (speciellt rekommenderat för ledare).

Fredag 28 september Ä söndag 30 september Apologias stora höstkonferens i Tabernaklet, Göteborg
”Tillbaka till samtiden Ä Vad är kyrkans plats i det senmoderna samhället?”
Huvudtalare: Os Guinness
Övriga medverkande: Joel Halldorf, Stefan Lindholm, Ruth Nordström, Sebastian Andersson, Stefan Gustavsson

Anmäl dig på www.apologia.nu


Resurser med Os Guinness

  • Artikel av Os Guinness i Dagen 25/9 2012 ”Ny uppgörelse behövs om tron”
  • Os Guinness tal under den stora Lausannekongressen i Kapstaden, Sydafrika, 2010, om vår tids stora sanningskris. Klicka här.
  • Intervju med Os Guinness om Samvetsfördraget. Klicka här.
  • Undervisning av Os Guinness från hans senaste besök i Sverige (tolkat). Klicka här.