Utifrån enskildheter i ett par artiklar försöker skribenterna skapa en nidbild av Svenska evangeliska alliansen (SEA). Det är oseriöst, skriver Stefan Swärd och Stefan Gustavsson i ett svar på gårdagens kritiska artikel i Dagen.

Bland SEA:s fem prioriterade arbetsområden finns frågan om religionsfrihet och det öppna samhället. Alla måste ha frihet att själva få tänka, utforma sin tro och tillämpa den i sitt liv – oavsett om man är kristen, humanist, muslim eller något annat. De senaste åren har vi i SEA mer än de flesta drivit frågan om det pluralistiska samhället. Vi har bland annat:

• lanserat Manifest för samvetsfrihet som talar om ansvaret ”att älska vår nästa som oss själva och söka det gemensamma goda för alla som bor i vårt land” och där en av huvudpunkterna är vikten av religionsfrihet för alla.

• översatt och publicerat Kapstadsöverenskommelsen, som har ett starkt antirasistiskt budskap och som utmanar alla kristna till omsorg och engagemang för främlingen, flyktingen och den utsatte.

• engagerat oss i ett flertal offentliga manifestationer för förföljdas och flyktingars rätt att stanna i Sverige.

• bjudit in Paul Marshall, en av världens ledande religionsfrihetsexperter, att tala under årets Almedalsvecka, där han belyste förföljda muslimers situation.

Just nu arbetar vi med lanseringen av den svenska översättningen av Charter of Conscience; ett viktigt europeiskt dokument om religionsfrihet, åsiktspluralism och tolerans. I samband med lanseringen kommer dokumentets huvudförfattare Os Guinness på vår inbjudan till Sverige.

I kristen tro är detta engagemang för alla människors värde, rättigheter och frihet en ovillkorlig förpliktelse. Alla är skapade till Guds avbild, alla är älskade av Gud och föremål för hans omsorg. Varje form av rasism, främlingsfientlighet och intolerans är därför utesluten för en kristen.

Utifrån denna bakgrund är det med stor förvåning vi läser artikeln av Hammarström, Lundberg och Steiner i Dagen (30/8) där de försöker kleta etiketten främlingsfientlighet på oss. Ironiskt nog använder de själva just ett sådant tillvägagångssätt som de anklagar oss för: utifrån lösryckta citat skapar de en nidbild av SEA och låter enskildheter i ett par artiklar utgöra helhetsbilden av vilka vi är. Det är oseriöst och knappast värdigt en artikel som efterlyser nyansering och respekt.

I ett öppet och fritt samhälle måste alla vara beredda på att bli analyserade och kritiserade. Det finns ingen diplomatisk immunitet i idédebatten. För oss i SEA är det självklart att kristen tro kan kritiseras, precis som det är självklart att islam kan kritiseras.

Vi har ofta analyserat den ateistiska humanismen och de idéer som vi menar är falska och destruktiva. På samma sätt har vi analyserat idéinnehållet i islam och kritiserat föreställningar och praxis.

SEA är en allians av många olika kristna och vi har publicerat hundratals artiklar i olika ämnen, författade av många olika personer. Hammarström, Lundberg och Steiner väljer att citera delar av meningar ur några få artiklar av Mats Tunehag, global talesman när det gäller religionsfrihetsfrågor för World Evangelical Alliance.

Med förrädisk citatteknik ignorerar man texternas sammanhang, som är diskussioner om islam, inte om muslimer. De skapar en fiendebild efter det mönster som deras egen artikel kritiserar.

De kunde citerat Mats ur samma artiklar när han skriver: ”vi säger ja till muslimer, men nej till islam.” Eller: ”Bjud muslimska grannar på kaffe. Hjälp svenska muslimer som skäms och oförskyllt får lida för vad muslimska terrorister gör.”

Eftersom de valt att göra ett medialt tacksamt påhopp på SEA som organisation i stället för att diskutera sakfrågorna med skribenten det gäller, har vi bett Mats Tunehag svara dem på vår hemsida (www.sea.nu).

SEA står för en generös flyktingpolitik och välkomnar muslimska invandrare till vårt land. Eftersom vi ser muslimer som en del av vårt samhälle, måste islam kunna analyseras och kritiseras som alla andra livsåskådningar och idésystem.

Är analysen felaktig ska det påvisas, är kritiken oriktig ska den korrigeras; sanningen har alltid företräde. Samtalet om idéinnehållet i islam, liksom i andra religioner och livsåskådningar, måste självklart vara sakligt och respektfullt. Men att reflexmässigt avvisa kritik av islam som islamofobi eller beskriva kritikerna som främlingsfientliga leder inte till öppenhet. Det leder till ett tyst och räddhågset samhälle.

Var står SEA i frågan om främlingsfientlighet? Låt oss få citera det av oss senaste antagna dokumentet:

”Etnisk mångfald är en Guds gåva genom skapelsen och något som ska bestå i den nya skapelsen, när den ska befrias från våra fallna motsättningar och rivaliteter. Vår kärlek till alla folk återspeglar Guds löfte att välsigna alla folk på jorden och Guds syfte att skapa sig ett folk hämtat ur varje stam, språk, land och folk. Vi måste älska allt som Gud har valt att välsigna, vilket innefattar alla kulturer.”

Och längre fram: ”Denna kärlek till alla folk kräver att vi tar avstånd från all rasism och etnocentrism och att vi behandlar alla folkgrupper och kulturer med värdighet och respekt på grund av att Gud har tillerkänt dem ett värde i skapelsen och frälsningen.” (Kapstadsöverenskommelsen s 20)

Stefan Swärd, ordförande
Stefan Gustavsson, generalsekreterare