– Agera kraftfullt för att stoppa förföljelsen av den kristna minoriteten i Indien, var det samfällda budskapet från talarna vid Svenska Evangeliska Alliansens manifestation idag.

Drygt 500 personer var samlade i den sköna höstsolen utanför Indiska Ambassaden i förmiddags. Utrustade med plakat och banderoller var man där för att väcka liv i frågan som media och ledande politiker verkar ha glömt. En bred samling talare belyste situationen från olika håll och försökte på så sätt lyfta upp frågan på den politiska dagordningen.

Under manifestationen framkom att våldsamheterna inte verkar minska i omfattning. Tvärtom lämnades färska vittnesbörd om hur priset för att följa Jesus blir allt högre för våra syskon i världens största demokrati. Stefan Swärd från Evangeliska Frikyrkan, Kristina Frisk från Frälsningsarmén och Birgitta Ekman från Livets Ord gav alla exempel från sina respektive missionsfält på hur förföljelserna tilltar mot de kristna i landet – och då främst i delstaten Orissa. Brända hus, våldtagna nunnor, människor som eldas upp och läggs ut på youtube, mördade präster och över 60 000 människor på flykt är tyvärr den dystra bild som målas upp.

Birgitta Ekman – själv född och uppväxt i Indien – läste upp det brev som hon har skickat till den indiske presidenten och där uttryckt sin stora sorg över det som pågår. Hon uppmanade även de församlade att betänka att kristendomen har funnits i Indien i nästan tvåtusen år och att den vanlige indiern har stor respekt för Jesus och kristen tro.

– Vi måste förstå att det är en extrem minoritet som står för de här våldsdåden, sade hon.

SEA:s vice ordförande, tillika riksdagsledamot, Annelie Enochson berättade att hon dels har ställt en fråga i Riksdagen till Carl Bildt och frågat hur han tänker agera för att stoppa våldsamheterna. Hon har även under en resa till Indien i våras uppmanat den indiska regeringen att vidta åtgärder, vilket de också lovade att göra. Men trots detta verkar alltså utvecklingen gå i motsatt riktning. Annelie Enochson har även varit i kontakt med den indiske ambassadören för att påverka den vägen, dock utan resultat hittills.

Både Elisabeth Sandlund, chefredaktör på tidningen Dagen och Ruben Agnarsson, chefredaktör på Världen idag avlossade ordentliga salvor mot den flathet som svensk media (med vissa undantag) uppvisar i frågan.

– Lider man av kristofobi i det svenska mediesamhället eller varför uppmärksammar man inte det här, frågade sig Elisabeth Sandlund.

– För den som vill och orkar finns det mycket information att tillgå i utländska medier, kontrade Ruben Agnarsson.

Sist upp på podiet (i form av en drickaback) var Stanley Sjöberg. Han ledde allesammans i en kraftfull bön och vi fick även proklamera frihet för våra indiska trossyskon – på hindi.

SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson avslutade samlingen med att uppmana oss alla att agera genom att be, men även genom att använda de brevmallar som nu finns på SEA:s hemsida. De kan användas för att skriva till utrikesminister Carl Bildt och till ledande personer inom de indiska myndigheterna. På så vis kan vi alla vara med och hjälpa våra syskon.