– Jag är här på European Leadership Forum för femte gången. Jag är här för att bli uppmuntrad och inspirerad samt att fördjupa mig i vad det innebär att vara bibellärare och möta andra som vill predika Guds ord troget i vår tid.

Det säger Markus Holmbom, pastor i pingstkyrkan i Skellefteå, som är en av 13 svenska deltagare i European Leadership Forum (ELF) den 21-26 maj, som äger rum årligen i den polska byn Wisla nära den tjeckiska gränsen.

Tillsammans med omkring 720 kristna ledare från 45 länder kommer han och de andra svenskarna att dela erfarenheter, få träning i allt från evangelisation bland muslimer, bibelutläggande predikan, församlingsplantering, mediekommunikation, apologetik, och politik och samhälle. ELF utgör en koalition av evangeliska kristna grupper i Europa som vill vara en bro mellan vad man beskriver som Guds globala resurser och lokala europeiska ledares behov.

– Mer än 130 erfarna talare delar med sig i 24 tematiska nätverk. Som kristen ledare är det ett privilegium att få höra från de som är experter på de områden där evangeliet är som mest utsatt i vår tid. Vi kan inte välja våra utmaningar som Kristi kropp, men vi har ett ansvar att bemöta dem annars sviker vi evangeliet, säger Svenska Evangeliska Alliansens Stefan Gustavsson, som är en av initiativtagarna till ELF, och en av årets kvällstalare. I sitt tal på söndagskvällen uppmanade han deltagarna att ta sig an bland annat universalismens utmaningar (tanken att alla blir frälsta i slutändan) som är en växande trend bland många europeiska kyrkor i mötet med andra religioner

En stor del av ELF kretsade kring de utmaningar och möjligheter som flyktingkrisen i Europa innebär för den kristna kyrkan. Detta diskuterades bland annat i enskilda seminarier men också i panelsamtal med representanter från olika länder och organisationer. Man delade bland annat med sig av erfarenheter av hur kristna har kunnat kommunicera evangeliet i både ord och handling till nyanlända. Hatun Tash, ursprungligen från Turkiet och tidigare muslim men nu verksam vid Pfander Centre for Apologetics i London som når ut till muslimer, berättad att det finns ett stort intresse att lära sig om kristendomen och jämföra Bibeln med Koranen.

Även pastorn och bibelläraren John Piper, som höll i bibelstudierna varje morgon utifrån Filipperbrevet, berörde flyktingsituationen. Han påminde europeiska kristna om att se sig själva som främlingar i sina respektive länder och sitt sanna medborgarskap i himlen. ”Gud blir större hos oss när han är mer värdefull och tillfredsställande än allt som livet kan erbjuda och allt att döden kan ta”, betonade han.

Per Ewert, direktor vid den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, är en av årets förstagångbesökare som talade varmt om ELF:

– Det är fantastiskt inspirerande, både som enskild troende och som ledare att få koppla ihop med så många överlåtna och skickliga arbetare för Guds rike i andra länder i Europa. Det är en stor välsignelse för mig inför framtiden, säger Ewert.

Mer info om European Leadership Forun, finns här: http://www.euroleadership.org

Foton från European Leadership Forum finns på den kristna nyhetssajten
Evangelicalfocus.com, här