– Svenska kyrkans väl och ve angår alla kristna i Sverige, och vårt största samfunds andliga hälsa påverkar situationen även för dem som tillhör den traditionella frikyrkan. Inför kyrkovalet vill Svenska Evangeliska Alliansen därför uppmuntra alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att rösta Ä även de som normalt firar gudstjänst inom ett annat kyrkosamfund.

Det säger Olof Edsinger, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar med anledning av kyrkovalet den 17 september.

– Ett gemensamt mål för alla med en klassisk kristen bekännelse bör vara att minska det partipolitiska inflytandet över Svenska kyrkan genom att lägga sin röst på någon av de partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna. Att ha partiet snarare än Kristus som högsta lojalitet är en frontalkrock med det som är kyrkans sanna väsen. Själva ordet kyrka, grekiskans kyriakon, betyder ”hörande till Herren” Ä inte hörande till partiet.

– Som svenskar glömmer vi lätt hur unikt Svenska kyrkans beslutssystem är. Det finns knappast någon annan luthersk kyrka som är så starkt präglad av partipolitik, och man är den enda kyrka i världen vars biskopar inte får vara med och rösta i det egna kyrkomötet, säger Olof Edsinger och fortsätter:

– Just nu bevittnar vi också ett märkligt politiskt spel, där olika partier målar upp hotbilder med syfte att ”skrämma” sina väljare till valurnorna. Bakom den politiska retoriken gömmer sig en krass fråga om vinstmaximering: hur kan vi själva få så många röster som möjligt? Långt ifrån alla nomineringsgrupper tycks i dag kunna formulera en positiv och bibelförankrad vision för Svenska kyrkans framtid.