Sverige är ett fantastiskt land. Det har man inte alltid kunnat säga. Under emigrationsepoken 1840-1930 utvandrade 1,2 miljon svenskar för drömmen om ett bättre liv. Förändringen de senaste 150 åren har varit makalös. Idag tillhör vi toppligan i världen när det gäller välstånd, jämlikhet och frihet.

Denna positiva förändring gäller dock inte alla områden. Det ekonomiska välståndet växer parallellt med att den personliga vilsenheten ökar. Jag läser ledarsidan i SvD 15 mars 2008, skriven av Per Gudmundsson:

Enligt statistiken från BRÅ:s hemsida har antalet anmälda mord och dråp per invånare tredubblats sedan 1950. Antalet anmälda fall av misshandel och grov misshandel har sjufaldigats. Antalet anmälda våldtäkter och grova våldtäkter har åttafaldigats. Antalet rån och grova rån har ökat med mer än trettio gånger. Och narkotikabrott fanns knappt på femtiotalet, så där blir det inte ens meningsfullt att räkna.

På femtiotalet hade man inte ens kunnat drömma ihop en historia om en dvärgliga som plundrar bussarnas lastrum, än mindre att allmännyttan skulle behöva bygga in värdeskåp i lägenheterna för att minska risken för inbrott, som Svenska Bostäder gör i Rinkeby.

Dessvärre är brottsutvecklingen inte det enda området där förändringarna går åt fel håll. De senaste åren har ungdomars psykiska ohälsa diskuterats livligt. Så här skrev docent Sven Bremberg vid Svenska Folkhälsoinstitutet i DN augusti 2006:

Andelen ungdomar som har psykiska besvär har fördubblats eller tredubblats sedan slutet av 1980-talet. SCB:s undersökningar 1989 visade att 9 procent av kvinnorna i åldern 16-24 år hade besvär av ängslan, oro eller ångest. Sexton år senare, 2005, är det tre gånger fler, 30 procent, som har sådana problem. Ett flertal andra undersökningar visar på liknande mönster med fördubblade eller tredubblade besvär under de senaste 20 åren. Trenderna är liknande för nedstämdhet, sömnbesvär, anspänning och värk. En internationell studie visar att utvecklingen bland 15-åringar varit mest uttalad i Sverige jämfört med tio andra europeiska länder inkluderande Danmark, Norge och Finland.

Under perioden 1980-2003 ökar antalet vårdtillfällen åtta gånger för flickor i åldern 15-19 år. Fler kvinnor i åldern 20-24 år och fler pojkar och unga män vårdas också på sjukhus för depression och ångest men ökningarna är mindre uttalade. Psykiska besvär har blivit vanligare även i andra åldrar men ökningen har vart mest uttalad bland ungdomar och saknas helt för de äldsta.

Orsakerna bakom vilsenhet och smärta, brottslighet och ohälsa, är med säkerhet legio. För Gudmundsson handlar det om den ökade friheten, för Bremberg om skolans misslyckande.

En viktig orsak som dock konsekvent förtigs i debatten är den dramatiska förändring av livssyn som skett under 1900-talet. Sverige har de senaste hundra åren gått från att vara ett land där den kristna livssynen hade en självklar plats till att bli ett av världens mest sekulariserade länder. Och det får förstås konsekvenser – för hur människor ser på sig själva och andra.

Som Anders Piltz skrev i tidskriften Signum:

Ljusets riddare i den sekulärt humanistiska … traditionen lider dessutom av ett besvärande handikapp. De har ingen berättelse som svarar på barnens mest elementära frågor. Inga laboratorier vet varför universum existerar. Finns det en övergripande mening med mitt liv, eller måste jag själv projektera och konstruera min mening? Väntar något bortom döden? Existerar en yttersta rättvisa, eller vann Hitler över sina offer?

Vår tids livssyn står tomhänt inför människans inre och djupare behov. Är vi ensamma, övergivna i ett tomt kosmos? Eller är vi, rakt igenom våra svek, älskade?

När vi nu firar påsk förs vi in i centrum av den stora berättelsen som burit västerlandet genom århundraden. Det är en berättelse som ger människan identitet och värdighet, som ger mänskligt liv mening och ansvar och som erbjuder försoning och upprättelse.

Genom Jesus död och uppståndelse finns ett erbjudande för varje människa, om inre välstånd och en framtid bortom döden. Som någon sagt: “Because he lives I can face tomorrow!”

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen