Pingst fria församlingar i samverkan har idag med mycket stor majoritet beslutat att gå med i Svenska Evangeliska Alliansen!

Vi hälsar Pingst FFS varmt välkomna!