– I ett läge när en överväldigande majoritet av alla unga som under tonåren upplever könsdysfori efter några år landar i sin biologiska könsidentitet, kan inte riksdagens beslut beskrivas som något annat än ett svek. Ja, faktiskt som något som allvarligt riskerar att skada betydande grupper av barn och unga.

Det säger Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till den nya könstillhörighetenslagen som i går röstades igenom med siffrorna 234 mot 94.

– Det räckte inte att experterna motsatte sig. Eller att de största borgerliga ledarsidorna gjorde det. Inte heller att ett antal transpersonerLHB-aktivister och radikalfeminister sa ifrån. Nej, det räckte inte ens att stora delar av de egna partierna hade en avvikande uppfattning. Lagen skulle igenom, och det till varje pris. Det här innebär att alla de moderater, liberaler och oppositionspartier som drev igenom lagen visste precis vad de gjorde. De agerade mot bättre vetande, och därtill i strid med gällande praxis för hur Sveriges riksdag ska agera i denna typ av situationer, säger Edsinger och fortsätter:

– Därför sörjer vi riksdagens beslut. Samtidigt fortsätter vi att kämpa för att forskning och beprövad erfarenhet ska ha det sista ordet när vi diskuterar grundläggande biologiska fakta – för att nu inte tala om medicinsk behandling.

SEA var tidigt ute med att problematisera den trans- och queerideologi som döljer sig bakom mycket av retoriken kring den nya lagstiftningen. I Brytpunktskriften När minoriteten tar majoriteten som gisslan, som har hunnit tryckas i fyra upplagor i Sverige, och därtill i tre upplagor i Norge, redogörs både för de idéströmningar och den politiska aktivism som den nya könstillhörighetslagen utgår ifrån.

När boken först kom ut 2015 var det rejäl uppförsbacke i det offentliga rummet när det kom till att diskutera den queerinspirerade normkritik som sedan en tid översköljde de svenska förskolorna och skolorna. Inga av de större dagstidningarna ville öppna för en debatt.

– Därmed ville man inte heller diskutera den närbesläktade transideologi som säger att könet är något som existerar oberoende av biologi, könsorgan, kromosomer och hormoner. I dag, däremot, när antalet ungdomar som definierar sig som hbtq i allmänhetoch trans i synnerhet har exploderat, är vi många som räknar oss till de kritiskas skara. En klar majoritet av Sveriges befolkning, faktiskt, menar Edsinger.

– För SEA:s del har detta aldrig bara varit en principsak. Vi tror visserligen att Bibelns tal om människan är till välsignelse för oss alla. Det är trots allt därifrån vi hämtar dagens så utbredda övertygelse om alla människors lika värde. Men om inte forskningen och erfarenheten så tydligt hade gett oss skäl att ifrågasätta hbtq-rörelsens utveckling – när den gick från LHB-rörelse till just trans- och queer-rörelse – hade vi inte tagit denna strid på det sätt som vi har gjort, säger Olof Edsinger och avslutar:

– Däremot är Jesu ord i Matteusevangeliet viktiga för oss: ”Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup” (Matt 18:6). Därför ämnar vi fortsätta vår kamp även om Sveriges riksdag har fattat ett felaktigt beslut. Lita på oss!