– Samtidigt som det pågår en debatt om vikten av armslängds avstånd mellan politiken och kulturen drar sig vissa politiker inte för att ha synpunkter på och till och med villkora stöd till lokala församlingar. Nu senast har Furuhöjdskyrkan i Alunda drabbats av dessa politiska pekpinnar, när Östhammars kommun avslagit församlingens ungdomsförenings ansökan om lokalt aktivitetsstöd på grund av en predikan. Det är därför viktigt att utmaningar mot religions- och yttrandefriheten i Sverige uppmärksammas internationellt.

Det säger Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i samband med att SEA tillsammans med European Evangelical Alliance och World Evangelical Alliance har bidragit med input till FN:s specialrapportörs för religionsfrihet nästa rapport som kommer att fokusera på religions- och övertygelsefriheten på nationell nivå.

– Krav på så kallade demokratiska värderingar och normer som sällan är tydligt definierande återkommer i olika kommuner och regioner när kyrkor och religiösa organisationer ansöker om offentliga bidrag. Den tidigare regeringen föreslog till och med strikta demokratikriterier, där agerandet hos en enskild representant för en församling skulle äventyra hela samfundets statsbidrag. Detta rimmar dåligt med politikers högstämda tal om att inte lägga sig i kulturens eller medias innehåll, eller ett fritt civilsamhälle. Genom att ställa krav på det teologiska innehållet i församlingars undervisning, som i fallet med Furuhöjdskyrkan, blir kommunen en teologisk smakdomare, säger Olof Edsinger.

Inför FN:s specialrapportörs för religionsfrihet nästa rapport har man efterfrågat exempel på lokala och nationella utmaningar mot religionsfriheten och i sin rapport är WEA, EEA och SEA noga med att betona att det står både stat och kommun fritt att välja vilka slags bidrag man vill dela ut till civilsamhället. Men att, som i det här fallet, explicit hänvisa till en för huvuddelen av kristenheten central trossats, därtill förmedlat i en gudstjänst som inte var bidragets ändamål, måste ändå betraktas som en otillbörlig diskriminering av en religiös minoritet.

– Detta mönster, där politiker lägger sig i kyrkors teologi och etiska överväganden, är något som har förekommit på flera håll i Sverige och är en oroande utveckling när det gäller ett fritt samhälle. Därför är vi tacksamma att även World Evangelical Alliance, som vi är medlemmar av, ser behovet av att lyfta denna utveckling till internationell nivå, säger Olof Edsinger.

Klicka för att läsa SEA:s bidrag till FN:s specialrapportörs för religionsfrihet nästa rapport: WEAGVA_UN_202306_SWE_Submission_SRFoRB_final